Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Augustijns Instituut > Onderwijs en vorming
zoeken
printen

Onderwijs en vorming

Het Augustijns Instituut organiseert studiedagen voor verschillende groepen belangstellenden. Bron van inspiratie vormen de vertaalde teksten van Augustinus. Elke bijeenkomst heeft een specifiek thema dat door de gastspreker(s) wordt toegelicht. Vervolgens wordt dit thema in de loop van de dag op verschillende manieren uitgewerkt.

De jaarlijkse Ontmoetingsdag voor alle belangstellenden in Augustinus' spiritualiteit is inmiddels zeer bekend, zie hiervoor het overzicht Ontmoetingsdagen

Een helpende hand

Het Augustijns Instituut kan ondersteuning bieden bij de (inhoudelijke) organisatie van bijeenkomsten rond Augustinus elders in het land. Dit kan in de vorm van het attenderen op geschikte teksten, het bespreken van mogelijke werkvormen of het presenteren van een onderdeel op die dag. De medewerkers van het instituut geven lezingen, presentaties en workshops in parochies, gemeentes of voor leeskringen.  Zo is het Augustijns Instituut behulpzaam bij de organisatie van de jaarlijkse bezinningsdag voor religieuzen die leven volgens de regel van Augustinus. Speciaal voor jongeren (scholieren) zijn de bezinningsdagen door Augustine4U.   

 

Bij Augustinus te gast / Van Reisen (kaft) Bij Augustinus te gast: Handleiding voor het groepsgewijs lezen van Augustinus
/ Hans van Reisen. - Eindhoven: Augustijns Instituut, 2003. - 55 p. - ISBN: 90-801762-8-1
Richtlijnen om zelfstandig of in een groep teksten van Augustinus te lezen en te bespreken.
Bevat een handreiking voor tekstanalyse, voorbeeldteksten met leessuggesties en vragen, verwijzingen naar geschikte literatuur. 

Wie op de hoogte wil worden gehouden van nieuwe publicaties en toekomstige bijeenkomsten, kan zich vrijblijvend laten opnemen in het adressenbestand van het Augustijns Instituut. U ontvangt dan vrijblijvend informatie in de vorm van onze Nieuwsbrief over onze activiteiten en nieuwe publicaties.
Zie Nieuwsbrief aanmelden
 

Voor aangekondigde lezingen of andere bijeenkomsten rond Augustinus zie de Augustijnse Agenda

Voor een overzicht van thema's van reeds gehouden ontmoetingsdagen en studiedagen van het Augustijns Instituut zie het Ontmoetingsdagen - overzicht. 

 

kleiner A  -  A groter
Sitemap

Wie is Augustinus

lees zijn biografie
over zijn leven of
bekijk de fresco's 
meer info bij 
starters

Snel naar

Publicaties- Vertalingen
Publicaties- Studies 

Webarchief  
overzicht van
liturgische teksten, of
tekstfragmenten
 of
citaten uit het werk van Augustinus

Snel naar

Databank Opera omnia
Augustini
 
 
Overzicht van alle teksten, vertalingen en Nederlandse boeken van Augustinus

Augustijnse Instituten 

sitemap  
zie link bovenaan in deze kolom 

11 Maart 2019