Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Afscheid Augustijns Instituut
zoeken
printen

Afscheid Augustijns Instituut

 

 

Afscheid van het Augustijns Instituut


De laatste ontmoetingsdag op zaterdag 15 oktober 2022 werd een dag met een lach en een traan, maar ook een van 'oogst' om dagvoorzitter Gerard van Hoof OSA te citeren. De drie medewerkers van het Augustijns Instituut, Joost van Neer, Ingrid van Neer-Bruggink en Hans van Reisen hielden ieder een 'laatste' lezing en spraken een dankwoord uit naar het Bestuur en de Augustijnen van de Nederlandse Provincie.

De bijdrage van dr. Joost van Neer luidde: Humor of leedvermaak? Augustinus’ enarratio in Psalmum 113,2. Nadat Joost eerst de retorische indeling van enarratio 113 had toegelicht, bewees hij dat Augustinus in deze tekst op een bepaald moment de lachers op zijn hand probeert te krijgen. Maar of die lach uitsluitend op humor is gebaseerd, is maar de vraag.

In de diapresentatie Augustinus onder de vijgenboom: de tolle-lege-scène verwoord en verbeeld (Confessiones 8,27-30) werd deze beroemd geworden bekeringsscène van Augustinus in de tuin in Milaan preciezer bekeken. Drs Ingrid van Neer-Bruggink toonde aan dat er ook andere teksten en verschillende bijfiguren in die 'typische 'tolle-lege-scène zijn verwerkt.

De derde bijdrage kwam van drs Hans van Reisen, De liefde als leraar: Augustinus’ De catechizandis rudibus 17. Hierin doet Augustinus een beroep op het inlevingsvermogen wanneer een leraar overbekende leerstof aan een leerling vertelt. Hans illustreerde dit met zijn eigen ervaring: in zijn jeugd konden de bloembollenvelden hem als kind uit een bollenkwekersfamilie maar matig interesseren. Pas toen hij vrienden ging rondleiden voor wie dit nieuw was, kwam zijn interesse helemaal terug.

In de middag lichtte dr Martijn Schrama OSA het ontstaan toe van het Augustijns Instituut en plaatste het in de context van de wetenschappelijke activiteiten en spiritualiteit van de Nederlandse Augustijnen met zijn lezing Het Augustijns Instituut: identiteit en spiritualiteit.

Organist Paul van de Woude verzorgde het muzikale intermezzo met stukken van Bach, Schubert, Debussy en Chopin. Hij begeleidde op de vleugel ook de visuele herinneringen aan de activiteiten van 33 jaar Augustijns Instituut: talloze foto's van boekpresentaties, lezingen, workshops, boekentafels maar ook saneringen, automatiseringsprojecten, rondleidingen,  tentoonstellingen en de herbestemming / verhuizing van de collectie. 

Namens Joop Smit, bestuurslid en voorzitter van de Algemene Beleidscommissie Augustijns Instituut, sprak Martijn Schrama zijn dank uit richting de drie medewerkers. De prior-provinciaal reikte hen tot slot de erepenning van de Nederlandse Provincie van de Orde der Augustijnen uit. 


Uitreiking van de erepenning van de Nederlandse Provincie van de Orde der Augustijnen

verslag: Ingrid van Neer-Bruggink

 

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 

 


Joost van Neer


Ingrid van Neer-Bruggink


Hans van Reisen 


Martijn Schrama OSA


Paul van der Woude

 

 

 

 

 

17 Oktober 2022