Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Webarchief > Artikelen > Wonderlijke schepping
zoeken
printen

Wonderlijke schepping

De schepping laat zien
dat er een Schepper is
Natuurlijk godsverlangen

Een berglandschap op de achtergrond met hemelsblauwe lucht. Daaroverheen tekst van Augustinus.


God verbindt de onstoffelijke en de stoffelijke natuur, de eerste gezagvoerend, de tweede ondergeschikt, op wonderbaarlijke manieren met elkaar en maakt die samenvoeging tot een levend wezen. Deze werkzaamheid van God is zo groot en wonderbaarlijk, dat ze niet alleen in de mens, het redelijk dier en daarom het hoogste en voortreffelijkste van alle aardse levende wezens, maar zelfs nog in het eerste het beste nietige vliegje degene die haar goed bekijkt verbijsterd doet staan en hem ertoe aanzet de Schepper te prijzen. ...  (De schoonheid van de schepping) moet er ons wel in hoge mate toe brengen de Schepper te prijzen, tot wie in de psalm gezegd wordt: 'Met lofprijzing en schoonheid hebt gij u bekleed.' 

En dan al wat er verder in de schepping nog
aan schoonheid en nut aanwezig is,
al wat door de goddelijke mildheid aan de mens is verleend
om het te beschouwen en te benutten,
zelfs nog nu hij veroordeeld in zijn huidige moeiten
en ellenden is geworpen:
met welke woorden valt dat afdoende te beschrijven?

Zo is er de bonte, veelzijdige schoonheid van de hemel,
de aarde en de zee,
de overvloed en de wonderbaarlijke glans van het licht.
Zo zijn er de zon, de maan en de sterren, de schaduwrijke bossen,
de kleuren en geuren van de bloemen,
de verscheidenheid en veelheid van de vogels,
met hun geluiden en hun kleuren,
de veelsoortige aanblik van al die dieren van allerlei grootte,
waaronder die met de kleinste omvang
de grootste bewondering wekken
(want over de bedrijvigheid van de mieren en de bijen staan we
meer perplex dan over de kolossale lichamen van de walvissen).

Wij zien het grandioze schouwspel van de zee
die zich als het ware in wisselende kleuren kleedt:
nu eens is zij groen (en dat in vele tinten), dan weer purperkleurig,
dan weer hemelsblauw.
En wat een heerlijke aanblik biedt ze ook, wanneer ze wild wordt
en daarmee de toeschouwer te meer doet genieten,
omdat hij er alleen maar verrukt over kan zijn
en niet als opvarende heen en weer wordt geschud en geslingerd!

Dan is er nog die alom voorradige overvloed van spijzen
die de honger stillen.
Die verscheidenheid aan smaken die de tegenzin voorkomen,
een verscheidenheid zoals die al voortkomt uit de rijkdom der natuur,
zonder door kundige koks moeizaam gezocht te zijn!
En dan de zo rijkelijk verstrekte hulpmiddelen om de gezondheid
te beschermen of te herkrijgen!

De aangename beurtwisseling van dag en nacht
en het strelen van zachte winden!
De prachtige materialen die planten en dieren ons bieden
om er kleding van te  maken! 

 

Augustinus, Stad van God, 22,24 / vert. Wijdeveld (1983-2007)

kleiner A  -  A groter
Sitemap
29 September 2021