Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Bidden met je handen - impressie
zoeken
printen

Bidden met je handen - impressie

 

Hoewel het niet de laatste studiedag was of de laatste uitgave, werd met Bidden met je handen wel afscheid genomen van een hecht vertaalteam: van Joke Gehlen-Springorum, Vincent Hunink en Annemarie Six-Wienen. 


vertaalgroep, v.l.n.r: Vincent Hunink, Annemarie Six-Wienen, Joke Gehlen-Springorum, Hans van Reisen 

afb: De vertaalgroep, v.l.n.r: Vincent Hunink, Annemarie Six-Wienen, Joke Gehlen-Springorum, Hans van Reisen

Een drukbezochte studiedag waarop voor het eerst de boekpresentatie niet als laatste item maar als eerste handeling plaatsvond.
Dagvoorzitter dr. Arnold Smeets benadrukte in zijn openingswoord de diversiteit aan belangstellenden voor deze augustijnse dagen en de gemakkelijke en vruchtbare samenwerking tussen Luce en het Augustijns Instituut, waarmee nu alweer voor de negende keer sinds 2012 een studie- en ontmoetingsbijeenkomst als deze tot stand werd gebracht.  

De sprekers:
- prof. dr. Bart Koet (TiU, TSCT): Waarop moet je letten bij het maken van een preek? Enige adviezen van Augustinus
- drs. Bernadette van Dijk (Stichting Straatpastoraat Amersfoort) Augustinus op straat: ervaringen van een straatpastor
- dr. Henk C. van der Meulen oud-docent praktische theologie Prot. Theol. Universiteit) 'Erken uw Heer, omarm uw broeder' (Augustinus, sermo 380,2)  

 Hans van Reisen Drs. Hans van Reisen presenteerde vervolgens de nieuwe vertaling, Aurelius Augustinus - Bidden met je handen: preken over verschillende thema’s [Sermones 358A-396], (Damon, Eindhoven / Augustijns Instituut, Utrecht)  2020. Het nieuwe boek vormt tweeërlei een markering.

Met de nieuwe publicatie zijn nu alle sermones ad populum van Augustinus in het Nederlands toegankelijk. Vanaf de oprichting van het Augustijns Instituut in 1989 zijn daartoe door verschillende vertaalteams dertien boeken tot stand gebracht.

De boekpresentatie markeerde ook een publiek afscheid van een hecht vertaalteam dat vanaf eind 1995 rond de classica drs. Joke Gehlen-Springorum was geformeerd. In 1997 werden daaraan de classicus dr. Vincent Hunink, de neerlandica drs. Annemarie Six-Wienen en de theoloog Hans van Reisen toegevoegd. De jaren door vertaalden zij in totaal 183 preken die in zeven bundels werden gepubliceerd en in een cadeauboekje met één bijzondere preek. Tijdens de vorige presentatie in september 2018 waren de schijnwerpers vooral op Joke gericht. Dit keer stonden Vincent en Annemarie wat meer in de aandacht.

Rond Annemarie werd vooral stilgestaan bij de afwisselende omstandigheden van haar werkzaamheden voor het vertaalwerk. Bij Vincent werden vooral zijn augustijnse initiatieven geroemd die hij in de loop der jaren in samenwerking of buiten het Augustijns Instituut genomen had voor bijzondere boek- en tijdschriftpublicaties. Dat waren er maar liefst elf.

In aansluiting op de loftuitingen kregen de vertalers ieder kort gelegenheid om een fragment naar keuze uit het nieuwe boek voor te dragen en daarbij iets te vertellen over hun (geloofs-)motivatie. De laatste bleek net zo divers als de augustijnse preekfragmenten: die gingen over bidden met je handen, troost en eeuwig leven.

Na een korte pauze stond prof. dr Bart Koet van de School for Catholic Theology van de Tilburg University in Utrecht stil bij de vraag wat Augustinus ons kan leren bij het maken van een preek. In een geanimeerde maar ook wat chaotische voordracht leidde hij zijn gehoor langs enkele passages uit de eerste paragrafen (1-5) van diens De catechizandis rudibus. De spreker benadrukte daarin Augustinus’ aansporing aan een diaken in Carthago om het in elk geval bij het eerste geloofsonderricht een beetje luchtig en vooral plezierig te houden. 

  

 

De Amersfoortse straatpastor drs. Bernadette van Dijk verjoeg na de lunchpauze radicaal de middagduivel met een indringende presentatie. Daarin koppelde zij enkele passages uit vooral Augustinus’ sermo 389 aan haar werkervaringen. Daarmee kregen de levensverhalen van verschillende mensen met wie zij samenwerkt en voor zie zij pastoraal is vrijgesteld, bijzondere kleuren vanuit bijbels en augustijns perspectief. Het bidden met je handen werd tijdens deze bijdrage net zo gloedvol in woorden gekleurd als de schilder van de illustratie op de stofomslag van het nieuwe boek dat in de zeventiende eeuw met zijn penseel had gedaan.

 

 

 Dr. Henk van der Meulen, voormalig docent praktische theologie van de Protestantse Theologische Universiteit in Kampen, verzorgde de inhoudelijke afronding van deze studiedag. Aan de hand van vele illustratieve fragmenten uit het nieuwe boek presenteerde hij een mooi verzorgd drieluik. Daarin stond ten eerste de vraag centraal hoe Augustinus helpt in de opbouw van een bestendige geloofshouding. Vervolgens belichtte hij de wisselwerking tussen zo’n geloofshouding en het bidden met de handen. En ten slotte delfde hij enkele resultaten daarvan op voor een antwoord op de vraag wat hedendaagse gelovigen kunnen hebben aan het lezen van Augustinus’ preken. Op elk van de drie luiken werd als het ware ingezoomd op verschillende details door een reeks subthema’s. Daarin kwamen het vreemdelingschap als gelovigen, onze levensweg als pelgrimstocht en de christologische dimensie van ons reisdoel als meest markant voor het voetlicht.

Een informele borrel met hapjes rondde de dag af.

Verslag: Hans van Reisen 

 

kleiner A  -  A groter
Sitemap
Bidden met je handen
Bidden met je handen. Preken over verschillende thema's 2. [sermones de diuersis 358A-396] / Augustinus; ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Joke Gehlen - Springorum, Vincent Hunink, Hans van Reisen en Annemarie Six – Wienen. Budel: Damon = Utrecht: Augustijns Instituut, febr. 2020. 300 p. HB, ISBN: 9789463402637. €39,90 lees verder

 

 

Augustijnse voltreffers
De favoriete passages van de vertalers:

preek 292,26
Hoe ziet het eeuwige leven eruit?

preek 389,2
Heeft God echt letterlijk een stevige deur die Hij sluit voor mensen?

preek 389,3 
U geeft, maar u krijgt ook wat

preek 389,4
Breng je bezit naar de hemel. 
'Ik heb verloren wat ik niet heb gegeven.'

preek 389,
Mijd het kwade is niet genoeg!

preek 396
Ik heb ook zelf troost nodig


26 Maart 2020