Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
zoeken
printen

Preekbundels

Een overzicht van de belangrijkste bundels met volledige preken (sermones), verhandelingen (tractatus) of beschouwingen (enarrationes) van Augustinus.

 

Preken (sermones)

De Schatkamer van het geloof. Preken over teksten uit het Oude Testament [sermones de scripturis 1-50] / Aurelius Augustinus ; ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Joost van Neer, Martijn Schrama OSA en Anke Tigchelaar. 824 p. ISBN 978 94 6036 067 1 HB 

Van aangezicht tot aangezicht. Preken over teksten uit het evangelie volgens Matteüs [sermones de scripturis 51-94] / Aurelius Augustinus; vertaald en van aantekeningen voorzien door Joost van Neer, Martijn Schrama en Anke Tigchelaar; ingeleid door Joost van Neer. - Budel: Damon, 2010 (2de herz. dr). - ISBN: 978-94-6036-181-4.- (1ste dr: Amsterdam: Ambo-Anthos, november 2004. - 676 p. - ISBN: 90-263-1890-1)

Als korrels tussen kaf. Preken over teksten uit het Marcus- en het Lucasevangelie [sermones de scripturis 94A-116 + 367] / Aurelius Augustinus ; vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Joke Gehlen-Springorum, Vincent Hunink, Hans van Reisen en Annemarie Six-Wienen. -Amsterdam : Ambo, 2002. ISBN: 90-263-1745-x. Herdruk Damon: 2007. ISBN: 978-90-5573-816-8

De weg komt naar u toe. Preken over teksten uit het Johannesevangelie [sermones de scripturis 117-147A + 368] / Aurelius Augustinus ; vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Joke Gehlen ? Springorum, Vincent Hunink, Hans van Reisen en Annemarie Six-Wienen. Budel: Damon, 2007.  ISBN : 978-90-5573-767-3. 384 p. hb.

Wijsheid van leerlingen. Preken over teksten uit de Handelingen van de Apostelen [sermones de scripturis 148-150] / Aurelius Augustinus ; bezorgd, vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Joke Gehlen-Springorum, Vincent Hunink, Hans van Reisen, Annemarie Six-Wienen. 128 p. - 21 cm.  ISBN : 978-90-5573-819-9. - hb. Paralleltekst Latijn -Nederlands.

Leven in hoop [sermones de scripturis 151-162B] / Aurelius Augustinus; ingeleid, vertaald en van aant. voorzien door Gehlen-Springorum, Vincent Hunink, Six-Wienen en Hans van Reisen. Budel: Damon, 2011. 254 p. ISBN: 978-94-6036025-1.

Geloof is het begin [sermones de scripturis 162C-183] / Aurelius Augustinus; ingeleid, vertaald en van aant. voorzien door Gehlen-Springorum, Vincent Hunink, Six-Wienen en Hans van Reisen. Budel: Damon, 2013. 288 p. ISBN: 978-94-6036149-4.

Als een wachtwoord. Vier preken over christelijke geloofsbelijdenissen. [sermones 2015-217] / Aurelius Augustinus ; ingeleid, vertaald en van aant. voorzien door Joke Gehlen-Springorum, Vincent Hunink, Hans van Reisen en Annemarie Six-Wienen. Eindhoven: Damon, 2022. 88 p. ISBN: 978-94-6340-323-8. 

De goede geur van Christus. Preken over heiligen [sermones de sanctis 273-299C] / Augustinus ; ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Arie Akkermans, Elisabeth van Ketwich Verschuur en Hans van Reisen. - Budel : Damon, 2010. - 384 p. -  ISBN: 9789055739844.

Stratenmakers en brugwachters. Preken over heiligen 2 [sermones de sanctis 299D-335M] / Aurelius Augustinus ; vertaald door Arie Akkermans, Elisabeth van Ketwich Verschuur, Hans van Reisen. - Budel: Damon, maart 2014. ISBN: 9789460361685.

Huis van barmhartigheid. Preken over verschillende thema's [sermones de diuersis 336-358] / Aurelius Augustinus; ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Joke Gehlen-Springorum, Vincent Hunink, Hans van Reisen en Annemarie Six-Wienen. - ISBN: 978 94 6340 136 4.

Bidden met je handen. Preken over verschillende thema's 2 [sermones de diuersis 358A-396] / Augustinus; ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Joke Gehlen - Springorum, Vincent Hunink, Hans van Reisen en Annemarie Six – Wienen. Budel: Damon, febr. 2020. 304 p. HB, ISBN: 9789463402637.

 

BLOEMLEZINGEN (met volledige vertalingen) 

Als licht in het hart: Preken voor het liturgisch jaar (1) / Aurelius Augustinus ; vertaald door Joost van Neer, Martijn Schrama OSA, Anke Tigchelaar en Paul Wammes; ingeleid en van aantekeningen voorzien door Martijn Schrama o.s.a. - Baarn: Ambo, 1996. - ISBN : 90-263-1390-x. - Bevat preken: Kersttijd : Sermo 189, 191, 195, 196, 196A ; Openbaring van de Heer : Sermo 201, 202, 203, 204A, 205, 375 ; Veertigdagentijd : Sermo 208, 210, 211, 216, 27 ; Goede Vrijdag : Sermo 218, 218B ; Paastijd : Sermo 219, 222, 223A, 223B, 223D,223E, 223F, 223G, 226, 229B, 229F, 229J, 229O, 229P, 235, 237, 239, 242A, 243,245, 246, 247, 250, 251, 252, 253, 256, 259, 260D, 260E ; Hemelvaartsdag : Sermo 263, 263A, 265A, 265B, 265D, 265F, 377, 395 ; Pinksteren : Sermo 266, 267, 272, 378. 

Als lopend vuur: Preken voor het liturgisch jaar (2) / Aurelius Augustinus ; vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Richard van Zaalen o.f.m., Hans van Reisen en Sander van der Meijs. -Amsterdam: Ambo, 2001. ? ISBN : 90-263-1689-5. - Bevat preken: Sermo 198, 223C, 223H, 223I, 223J, 223K, 228A, 228B, 229, 229C, 229G,229I, 229K, 229M, 236, 236A, 238, 248, 249, 252A, 255A, 257, 260, 260A, 260B, 60C, 262, 272A, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375A, 375C, 376(A) ; De utilitate ieiunii [= over het belang van het vasten]. 

Carthaagse preken / Augustinus ; vert. door Gerard Wijdeveld. - Baarn: Ambo, 1988. - ISBN: 90-263-0865-5 . - Bevat preken: Sermo 19, 23, 29, 105, 131, 150, 255, 261, 279, 285, 288, 299D, 311, 343, 357.

Twintig preken van Aurelius Augustinus / vert. door Gerard Wijdeveld. - Amsterdam: van Gennep, Dagblad Trouw 2008. - ISBN : 978-90-55-15909-3 pb = herdruk van Ambo, 1986. - ISBN: 90-263-0759-4 pb. - Bevat preken : Sermo 9, 53, 58, 60, 97, 184, 199, 213, 224, 229A, 229H, 254, 265, 268, 286, 291, 300, 305, 339, De excidio urbis Romae. 

Luisteren naar Sint Augustinus. Preken voor het liturgisch jaar / vert. door Frans Vromen en ingel. door Tarsicius Jan van Bavel. - Brugge: Tabor, 1985. - Bevat preken: Sermo 58, 185, 193, 194, 212, 221 (= s. Guelferbytanus 5), 223, 230, 231, 233, 234, 258, 261, 270. 

Preken voor het volk / Augustinus ; vert. door Christine Mohrmann. - Utrecht, Brussel: Spectrum, 1948. - (Monumenta christiana : bibliotheek van christelijke klassieken; 1/1). - Bevat preken: Sermo 2, 14, 15A, 17, 21, 22, 29, 29A, 29B, 30, 31, 43, 52, 53A, 56, 65, 70, 73, 86, 98, 104, 112A, 114A, 119, 120, 126, 129, 132, 132A, 136, 138, 151, 175, 185, 187, 190, 198, 200, 206, 207, 209, 215, 218C, 223, 225, 229D, 229E, 229L, 229N, 231, 232, 240, 241, 242, 244, 255, 256, 264, 265C, 269, 271, 272, 375B.

Preek van de heilige Augustinus op de feestdag van martelaar Cyprianus : (sermo 313G = Erfurt 6) / Augustinus ; vert. door Vincent Hunink . - Nijmegen : Radboud Universiteit Nijmegen, 2009. - 1 p. -  Gelegenheidsuitgave.

Gods zorg voor de wereld [Sermo de prouidentia Dei] / Aurelius Augustinus; ingel., vert. en van aant. voorzien door Joke Gehlen-Springorum, Vincent Hunink, Hans van Reisen en Annemarie Six-Wienen.- Budel: Damon, dec. 2011. - 32 p. ISBN: 978-94-6036-027-5 

 

Verhandelingen (tractatus)

Geef mij te drinken: Verhandelingen 1-23 over het Johannesevangelie. = In Iohannis euangelium tractatus / Aurelius Augustinus ; ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Hans Tevel en Hans van Reisen. -  Budel : Damon, 2010. -  478 p. -  ISBN:  978-90-5573-974-5. - 


Brood om van te leven: Verhandelingen 24-54 over het Johannesevangelie [In Johannis euangelium tractatus] / Aurelius Augustinus; ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Hans Tevel en Hans van Reisen. Budel: Damon, september 2017. ISBN: 9789463401012. Hb, 488 pag. met stofomslag en leeslint.  

De laatste visvangst. Verhandelingen 55-124 over het Johannesevangelie [In Iohannis euangelium tractatus] / Aurelius Augustinus; ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Hans Tevel en Hans van Reisen. - Budel: Damon, 2021. ISBN: 9789463403078. - ca 500 p. Hb met stofomslag en leeslint.

 

 

Beschouwingen (enarrationes

Over de psalmen. Uitweidingen 110-117 [Enarrationes in Psalmos] / Aurelius Augustinus; ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Joost van Neer, Martijn Schrama O.S.A. en Anke Tigchelaar. Uitgeverij Damon, Augustijns Instituut Utrecht, september 2020.  144 p.; hardback met leeslint; € 24,90 ISBN: 978 94 6340 280 4 

in voorbereiding: 
Over de psalmen. Uitweidingen 1-32 [Enarrationes 1- 32]  
Meer informatie volgt.

andere bundels:
Zoals het hart verlangt: Preken over de psalmen /Augustinus ; vert. en ingel. door Martijn Schrama, Wim Sleddens en Hugo De Lil. - Zoetermeer: Meinema, 2001. - ISBN: 90-211-3793-3. - Bevat: preek over de psalmen 1, 38, 39, 42, 63, 85, 90. -

Ooit een land van kloosters / vert. door Tarsicius Jan van Bavel. - Heverlee: Augustijns Historisch Instituut, 1999. - ISBN: 90-74829-07-4. - Bevat : preek over psalm 99.

Commentaar op Psalm 118/119 / Augustinus ; vert. en ingel. door Tarsicius Jan van Bavel. - Baarn: Ambo, 1996. - ISBN: 90-263-1429-9

Psalmen 133-134: Monastieke broederschap / Augustinus; vert. en ingel. door Michel Coune OSB. - Brugge: St.-Andriesabdij, 1995

Luisteren naar Sint Augustinus : preken voor het liturgisch jaar / [Augustinus] ; vert. Frans Vromen, OSB ; ingel. door Tarsicius J. van Bavel, OSA. - Bonheiden : Bethlehem, 1985. - 158 p. ; 21 cm. - ISBN : - . Bevat: preek over psalm 97.

Enkele psalmverklaringen van Augustinus : Feestbundel ter gelegenheid van het 25-jarig priesterjubileum van Pater-Prior Roose OSB. - Vaals: Benedictijnen van de Abdij St. Benedictusberg, 1977. - ISBN : - Bevat: preken over de psalmen 8, 21, 42, 54, 68, 69, 83, 90, 102, 111, 112, 124, 129, 148. 

 

top

 

kleiner A  -  A groter
Sitemap
Als een wachtwoord
Als een wachtwoord: vier preken over christelijke geloofsbelijdenissen [sermones 212-215] / Aurelius Augustinus; ingeleid, vertaald en van aant. voorzien door Joke Gehlen-Springorum, Vincent Hunink, Hans van Reisen, Annemarie Six-Wienen. - Eindhoven: Damon, 2022. - 88 p. ISBN: 978-94-6340-323-8 . €14,95 lees verder

Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

Als een wachtwoord
(sermones 215-217)

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede)

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

De laatste visvangst
(Verhandelingen 55-122
Johannesevangelie)

Over de psalmen 110-117
(Uitweidingen, 
Enarrationes in psalmos 110-117)


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

23 Februari 2022