Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Bibliotheek > Overdracht collectie
zoeken
printen

Overdracht collectie


Dagverslag van de feestelijke overdracht van de kerncollectie van de Bibliotheek Augustijns Instituut aan de Library van de Tilburg University op 19 juni 2019.

 

De feestelijke overdracht van de kerncollectie van de Bibliotheek Augustijns Instituut aan de Universiteit van Tilburg werd een positieve dag van terug- en vooruitkijken. Bart Koet, vice-decaan van de TST, was de dagvoorzitter. Hij heette 'alle vrienden van Augustinus' welkom. Theo Clemens, kerkhistoricus, verantwoordelijk voor de herbestemming van de collectie, blikte terug op de bewogen geschiedenis van de Wetenschappelijke Bibliotheek Mariënhage, later Bibliotheek Augustijns Instituut in Eindhoven. Ingrid van Neer-Bruggink, tot 2017 bibliothecaris van deze collectie, liet zien dat de Universiteit van Tilburg niet alleen een collectie ontvangt, maar deel wordt van een augustijns kennisnetwerk aan de hand van augustijnse publicaties en sites over Augustinus. Arjan Plaisier, missionair predikant en voormalig scriba van de PKN, gaf vier goede redenen waarom er genade zit in het lezen van Augustinus: Augustinus houdt je bij de les, hij is één en al kerk én spiritueel, hij is een speculatieve theoloog en hij is een denker met een groot denkraam.

In de pauze werd onder grote belangstelling gekeken en geluisterd naar een dwarsdoorsnede van de collectie, in dit geval de tekstbezorging van de Opera Omnia van Augustinus. Marian Papavoine, collectiespecialist theologie van Tilburg University, had de boeken uitgezocht en klaargelegd, Ingrid van Neer-Bruggink gaf een toelichting. Het ging chronologisch achteruit van digitaal en online (de Library of Latin Texts van Brepols, release nov. 2018) via het CCSL (vanaf 1952), microfiches, de Patrologia Latina van Migne (1844-1855), de tekstuitgaven van o.a. Caillau (1842), de Mauristen (1679-1703), de Leuvense theologen (1614) naar de gedrukte editie van Froben (ca 1528-1556) waaraan ook Erasmus van Rotterdam heeft meegewerkt en de postincunabelen van uitgever Amerbach in Basel (1502).

Anthony Dupont, onderzoeksprofessor Augustinus aan de KU Leuven, maakte inzichtelijk dat wij Augustinus vaak met vooringenomenheid lezen. Wanneer wij Augustinus van onze vooroordelen ontdoen, blijkt zijn werk hoogst relevant en fris, en slechts soms en dan nog beperkt problematisch.

De dag werd afgerond met een dubbele symbolische overdracht: Prior-provinciaal Pierre Stikkelbroeck van de Nederlandse Augustijnen overhandigde aan de directeur van de UB Tilburg, Corno Vromans, een Nederlandse vertaling van De Civitate Dei door Fenacolius uit 1646. Dit boek was eerder, in 1996, geschonken aan de Bibliotheek Augustijns Instituut bij gelegenheid van de nieuwbouw voor de Bibliotheek Augustijns Instituut. De provinciaal citeerde de laatste paragraaf van het laatste boek. Als directeur van de UB Tilburg overhandigde Corno Vromans een usb-stick met daarop alle ca 15.000 records van de augustijnse schenking die nu opgenomen zijn in de Library TiU en doorzoekbaar via WorldCat. 

Een voortreffelijke augustijnse collectie die nu in de Tilburg University in het publieke domein blijft, onder de hoede van Marian Papavoine, collectiespecialist theologie van Tilburg University. De collectie is toegankelijk voor studenten en niet-studenten. 


links:
- de hand-out van het wereldwijde netwerk van augustijnse instituten 
- p. 12-13: Van Bibliotheek AI naar Library TiU, over
  de Augustijnse collectie en Augustijns netwerk in Augustijns Forum
- p. 14-15: Augustinus is groot en relevant in Augustijns Forum

Augustijns Forum, 2019-03 De Augustijnse collectie en het Augustijnse netwerk, lezing Ingrid van Neer-Bruggink

   

Augustijns Forum 2019-3 p. 14-15 lezing Arjan Plaisir Anthony Dupont, Ingrid van Neer-Bruggink

Het verslag van deze dag in Augustijns Forum (zie link hierboven)

De collectie is doorzoekbaar via WorldCat en augustijnse collectie Tilburg

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 

 

 

 

 

 

dr. Theo Clemens tijdens zijn lezing over de geschiedenis van de Augustijnse Collectie

drs. Ingrid van Neer-Bruggink over het wereldwijde augustijnse netwerk en de inhoud van de collectie

screenprint van het webadres van de augustijnse collectie aan de TiU in Tilburg 

ds Arjan Plaisir geeft tijdens zijn lezing vier redenen waarom je Augustinus moet lezen 

Enkele topstukken (postincunabelen) uit de augustijnse collectie. Ingrid van Neer-Bruggink geeft een toelichting 

Topstukken uit de augustijnse collectie: een overzicht van de tekstedities van Augustinus vanaf 1500 tot 2019 door Ingrid van Neer-Bruggink

prof. dr. Anthony Dupont ontzenuwt een aantal misvattingen over Augustinus.  

Symbolische overdracht van de augustijnse collectie: De Nederlandse vertaling van De civitatie Dei door prior-provinciaal Pierre Stikkelbroeck aan Corno Vromans, directeur UB Tilburg.  

Symbolische bevestiging van de overdracht: directeur Corno Vromans overhandigt een USB-stick met de 15.000 records van de augustijnse collectie aan prior-provinciaal Pierre Stikkelbroeck 

 

 

25 Mei 2020