Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Webarchief > Artikelen > Pas08 Paasnacht
zoeken
printen

Pas08 Paasnacht

Paaswake
Geborgen in de wake voor Christus

 

Waarom brengen we de nacht van zaterdag op zondag wakend door? Het is een nacht waarin we ons bewust zijn van het leven dat Christus ons heeft teruggegeven. Een nacht waarin we willen leven, waarin we uitzien naar zijn verrijzenis.  

[1] Toen de tijd vervuld was en onze Heer Jezus Christus zou gaan lijden voor ons eeuwig heil, waarschuw­de Hij zijn leerlingen met de woorden: "Waak en bid dat u niet op de bekoring ingaat."(Mt 26,14) Natuurlijk, een chris­ten moet er voortdu­rend voor zorgen, dat niet elke nacht met slaap wordt verdaan, naar het voorbeeld van de apostel Paulus, die zei: "Met vele nachtwaken".(2 Kor.11,27) Toch is er om de hele wereld te laten waken voor Christus in deze nacht een wake ingesteld die meer gewijd en heiliger is dan alle andere. 
     Zo viert in een jaarlijks terugke­rende plech­tigheid de menselijke toewijding wat eens het goddelijke medelij­den heeft gedaan, om de vergetel­heid niet toe te staan dit uit te wissen. Want Christus is eens en voor al gestorven, de recht­vaardige voor de onrechtvaardigen.(1 Pe 3,18) Maar eenmaal van de doden verrezen, sterft Hij niet meer: de dood heeft geen macht meer over Hem. Door de dood die Hij is gestorven, heeft Hij eens en voor al afgerekend met de zonde. Het leven dat Hij leeft, heeft alleen met God van doen. Zo moeten ook wij onszelf beschouwen: als dood voor de zonde en levend voor God in Christus Jezus.(Rom.6,9-11) 
     Om dit zo grote geheim voor altijd in de herinnering vast te hou­den, mocht die ene nacht van het jaar waarop dit gebeurde, in geen geval op dezelfde manier voorbijgaan als de andere nachten. Nee, door een heel plechtige viering keert die nacht in de gedachten van godsdien­stige mensen terug.

[2] In deze nacht, zeer geliefde broeders en zusters, nu wij de rust van de Heer in het graf herdenken, vieren wij de wake. Wij blijven wakker gedurende de tijd waarin Hij heeft gerust. ... In de nacht dus waarin Hij is ingeslapen, blijven wij wakker. Zo kunnen wij leven dankzi­j de dood die Hij heeft onder­gaan. ... Maar in deze nacht is Hij ook verre­zen. En naar zijn verrijze­nis zien wij wakend uit. Hij is overgele­verd om onze missla­gen en Hij sliep in. Hij is opgewekt om onze rechtvaardi­ging.(Rom,4,25) Daarom vieren wij juist in deze ene nacht, de nacht waarin Hij rustte, onze wake met velen, om - geborgen in de wake voor Hem - eens van de slaap vrij te zijn. Wij waken en zien uit naar het uur van zijn ontwaken.

Augustinus, preek 223B,1 in Als licht in het hart

kleiner A  -  A groter
Sitemap
21 Mei 2019