Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Webarchief > Artikelen > V39 Het kruishout is onze reddingsboot
zoeken
printen

God is onze stuurman
Het kruishout van Christus is onze reddingsboot


Bij onzekerheden, veranderingen, grote moeilijkheden is het zaak aan boord te blijven van de reddingsboot waarvan God onze stuurman is.  

De boot die de leerlingen vervoerde, kwam midden op het meer in moeilijkheden, omdat de wind tegenzat. (Mt 14,24- 27) Dat alles is niet zonder betekenis. Evenmin als het zonder re­den is dat de Heer, toen Hij de menigte had verlaten, de berg op­ging om in afzondering te bidden, en dat Hij, toen Hij ver­volgens over het meer naar zijn leerlingen toe wan­del­­de, zag dat ze in groot gevaar waren. Maar door bij hen aan boord te komen wist Hij hen weer gerust te stel­len en Hij kal­meer­de de gol­ven.
Is het zo vreemd, dat Hij die alles heeft gemaakt, ook alles kan kalmeren? Toen hij aan boord was gekomen, kwamen er ook opvarenden bij Hem en zeiden tegen Hem:­ "Werkelijk, U bent de Zoon van God." Toen dat voor hen nog niet duidelijk was, waren ze in paniek geraakt, om­dat ze Hem over het meer zagen lo­pen. Ze rie­pen: "Een spook!" Door aan boord te komen wist Hij de woeste golfbewegingen van de geest uit hun hart weg te nemen. Geestelijk waren ze in gro­ter gevaar dan li­chamelijk op het onstuimige meer. Dat kwam doordat ze onzeker waren.

Daar staat tegenover dat de Heer ons er in alles wat Hij doet, opmerkzaam op maakt hoe we hier moeten le­ven. Want in deze we­reld zijn alle mensen vreemdelingen, hoe­wel ze er niet al­le­maal naar verlangen om naar het va­der­land terug te ke­ren. Op zo'n reis krijgen we im­mers met woeste gol­ven en zware stormen te maken. Maar we moe­ten wel aan boord blij­ven. Want als we met een boot al in gevaar zijn, dan kunnen we het zonder boot wel ­­­vergeten. Als je in de diepe zee terechtkomt, kun je nog zulke sterke armen heb­ben, onherroepelijk komt het moment waarop je, over­wel­digd door de uitge­strekt­heid van de zee, verzwolgen wor­dt en ver­drinkt.
             Het is dus zaak aan boord te blijven, dat wil zeg­gen: we moeten ons op het hout laten vervoeren om het meer te kunnen oversteken. Het hout waarop wij, zwak­ke men­sen, ons laten vervoeren, dat is het kruis van de Heer. Daarmee worden we getekend en daardoor worden we bevei­ligd, zodat we niet worden overspoeld door de golven van ­deze wereld. We krijgen te maken met ­­woeste golven, maar Hij is God en Hij zal ons bijstaan. 

Augustinus, preek 75,1-2 in Van aangezicht tot aangezicht.

kleiner A  -  A groter
Sitemap
Van aangezicht tot aangezicht
Van aangezicht tot aangezicht: Preken over teksten uit het evangelie volgens Matteüs [sermones de scripturis 51-94] / Aurelius Augustinus; vertaald en van aantekeningen voorzien door Joost van Neer, Martijn Schrama en Anke Tigchelaar; ingeleid door Joost van Neer. - Budel: Damon, 2010.- 676 p. (2de gew. herdruk) Pb. - ISBN: 978-94-6036-181-4 € 40,00 lees verder
26 Oktober 2020