Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Webarchief > Artikelen > V36 Bisschop en christen
zoeken
printen

V36 Bisschop en christen

'Voor u ben ik bisschop, met u ben ik christen'

 
Toen de oude bisschop Valerius overleed, volgde Augustinus hem op en werd rond 395 bisschop van Hippo Regius. Hij beschouwde het bisschopsambt als een last: hij vreest de status en de zware verplichtingen die erbij horen. Daarom vraagt hij de gelovigen voor hem te bidden en daarmee bidden zij ook voor zichzelf.  Terwijl hij het bisschopsambt vreest is er ook troost omdat hij met de christenen medechristen blijft. In dit fragment spreekt een nederige bisschop met een groot gemeenschapsgevoel.

Altijd maakt mijn eervolle positie mij onrustig, vanaf het moment dat deze last op mijn schouders is gelegd. … De Heer Jezus zou die last niet de zijne noemen als Hij de drager niet zou helpen dragen. Maar ook u moet mij ondersteunen, zodat wij naar het voorschrift van Paulus elkaars lasten dragen, en zo de wet van Christus vervullen. Als de Heer ons niet helpt dragen bezwijken wij. En als Hij ons niet draagt bezwijken wij ook. Van de ene kant vrees ik wat ik voor u ben, van de andere kant biedt mij troost wat ik samen met u ben. Want voor u ben ik bisschop, maar samen met u ben ik christen. (vobis enim sum episcopus, vobiscum sum Christianus.) Die eerste titel komt van het ambt dat ik op mij heb genomen, de tweede van de genade. De eerste betekent gevaar, de tweede redding. Kortom, als op open zee word ik heen en weer geslingerd, door de storm aan activiteiten die de eerste titel met zich meebrengt. Maar als ik dan bedenk door wiens bloed wij gered zijn is het of ik in veilige haven kom. Want die gedachte geeft mij rust. Terwijl ik mij persoonlijk afmat in mijn ambt, kom ik tot rust in wat ons gemeenschappelijk is welgedaan. Ja heus, ik vind het fijner dat ik met u ben vrijgekocht dan dat ik uw leider ben. Daarom zal ik, zoals de Heer heeft voorgeschreven, nog meer uw dienaar zijn. Zo toon ik mij niet ondankbaar voor de prijs waardoor ik uw mededienaar heb mogen worden. 

Dit is een ingekort citaat uit Augustinus' sermo 340,1 in: Huis van barmhartigheid

 

 

 

 

kleiner A  -  A groter
Sitemap
Huis van barmhartigheid
Huis van barmhartigheid. Preken over verschillende thema's [sermones de diuersis 336-358] / Augustinus; ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Joke Gehlen-Springorum, Vincent Hunink, Hans van Reisen en Annemarie Six-Wienen. Damon, september 2018. ISBN: Isbn 978 94 6340 136 4. Hb met stofomslag en leeslint, 385 p. € 44,90 lees verder
26 Oktober 2020