Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustinus' Werken > Latijn > Latijn Print
zoeken
printen

Latijn Print

Overzichten       Teksten

Men schat het totale aantal teksten, vertalingen, commentaren en studies van en over Augustinus op meer dan 20.000. Het aantal tijdschriftartikelen is nog vele malen groter. Hieronder een aantal wegwijzers in dit woud van publicaties.

Vanaf de opkomst van de boekdrukkunst zijn er vele opera-omnia-uitgaven van het werk van Augustinus verschenen. De eerste tekstkritische edities verschenen echter pas in de loop van de negentiende eeuw. In 1866 werd er in Wenen begonnen met het Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum (CSEL) en in 1953 in Turnhout met het Corpus Christianorum Series Latina (CC(S)L). Deze twee series lopen nog steeds. De kwaliteit van de teksten in het CSEL en CCL is beter dan in de oudere uitgaven.

Overzichten van tekstedities

  
•  databank Opera Omnia Augustini - kolom Vertalingen en edities voor het juiste volumen in de genoemde serie of voor de benaming van de serie zie Uitleg databank.
•   Augustinus Lexikon / herausg. von Cornelius Mayer. Schwabe, 1994-... Deze encyclopedie bevat ook een alfabetisch overzicht van de Latijnse tekstuitgaven. Hierop is de nummering van de databank van deze site gebaseerd.
•   Augustine through the ages / ed. Allan Fitzgerald. - Eerdmans, 1999. - Deze encylcopedie bevat ook een overzicht van de Latijnse teksten en vertalingen (p. XXXV-IL). De genoemde vertalingen zijn afhankelijk van de uitgave: de Engelse editie noemt de Engelse vertalingen, Italiaanse ed. de Italiaanse vert. Onder het lemma sermones staat een overzicht van de Latijnse tekstuitgaven per sermo (p. 773-789).
Ook beschikbaar in Italiaans, Frans, Spaans:
Agostino - Dizionario Enciclopedico / Allan D. Fitzgerald ed. ; edizione italiana a cura di Luigi Alici e Antonio Pieretti . - Città Nuova, 2007 (uitgebreide herdruk)
Saint Augustin : la Méditerranée et l\'Europe, IVe-XXIe siècle / sous la direction de Allan D. Fitzgerald ; édition française sous la direction de Marie-Anne Vannier ; préface par Serge Lancel. - Cerf, 2002.
- Diccionario de San Agustín : San Agustín a través del tiémpo / Allan Fitzgerald OSA ; ed. espagna Jaime Garcia OSA. - Monte Carmelo, 2001.
•   Augustinus - Leben und Werk - bibliographische Einführung / ed. Wilhelm Geerlings. - Schöning, 2002. - Bibliografisch overzicht per werk, gesorteerd op aard van het werk, met vermelding van tekstedities en belangrijkste literatuur.
•  Het schema in het hulpboek Met Augustinus aan de slag. - Augustijns Instituut, 2002.- p. 57-60. (zie de databank Opera omnia). 
Speciaal voor de sermones:

Augustinus von Hippo: sermones ad populum, Überlieferung, Bestand, Bibliographie, Indices / Hubertus R. Drobner. - Leiden: Brill, 2000. - ISBN: 90-04-11451-3. - 226 p.
Augustinus von Hippo: sermones ad populum, Überlieferung, Bestand, Bibliographie, Indices, Supplement 2000-2010 / Hubertus R. Drobner. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2010. - ISBN: 978-631-61258-3. -(Patrologia: Beiträge zum Studium der Kirchenväter; 25).

Études critiques sur les sermons authentiques de Saint Augustin / Pierre-Patrick Verbraken OSB. - Steenbrugis : in Abbatia S. Petri, 1976 = Hagae Comitis : Nijhoff, 1976. - 266 p. ; 25 cm.

   

De teksten zelf

 

Niet alle teksten zijn in lopende series verschenen. Vooral voor brieven en preken moeten vaak oudere uitgaven worden geraadpleegd, bijvoorbeeld de Patrologia Latina (PL) van Migne (1844-1890), de Sancti Augustini Opera Omnia I-XLII van Caillau (1842) of de opera-omnia-uitgave van de Franse Benedictijnen van de Congregatie van Sint Maurus (ca. 1700).
Corpus Christianorum : Series Latina (CC(S)L). - Turnhout : Brepols, 1954-... ISSN: 0589-798x. Hierin de subserie: Sancti Augustini Opera vol. 27 - 57. Lopende serie.
Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum (CSEL). - Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1866-.. Hierin de subserie Sancti Aurelii Augustini Opera, later zonder eigen nummering.
Patrologiae cursus completus ... : Series Latina .. (PL) / accurante Jacques Paul Migne. - Parisiis : Garnier, 1841-1890. - Hierin de subserie: Sancti Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi Opera Omnia ( = PL 32-46, met aanvullingen in 1877 (PL 47) en 1960 (PL Supplementum 2).
Sancti Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi Opera Omnia I-XLII / curavit A.B. Caillau. - Parisiis, Mellier, 1842.
Tweetalige series: Latijn-Engels, Latijn-Italiaans, Latijn-Spaans zie Augustinus\' werken - Vertalingen of de genoemde series bij Augustinus\' werken - Opera omnia - Uitleg
kleiner A  -  A groter
Sitemap
29 Mei 2018