Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Rechterkolom eigen publicaties
zoeken
printen

Preken over de Eerste brief van Johannes

Preken over de Eerste brief van Johannes / Augustinus van Hippo ; ingel. en vert. door Tarsicius Jan van Bavel .- Leuven : Augustijns Historisch Instituut, 1992.-
XIV, 165 p ; 24 cm . – geen isbn.  
Uitverkocht 

Uit de inleiding : … Het bevat de volledige vertaling van de tien preken van Augustinus waarin hij de eerste brief van Johannes (In epistulam Iohannis ad Parthos) becommentarieerde. Het merendeel van deze preken is gehouden in de paasweek van het jaar 407. Wegens tijdgebrek zijn de laatste preken wellicht rond het feest van Hemelvaart gehouden. Helaas breekt hij zijn commentaar af bij I Joh. 5,2. In feite is dit dus een onvoltooid gebleven werk. … 

De actualiteit van zijn preken komt vooral tot uiting in het centrale onderwerp van zijn commentaar: de liefde. Wat Augustinus zelf doorleefd heeft van de menselijke liefde en waarin hij ons rijkelijk laat delen, behoort tot het beste dat er ooit over geschreven is. Daar blijkt wat een fijn waarnemer van het menselijk hart Augustinus is geweest, en hoe persoonlijk hij zich bezonnen heeft over de menselijke psyche. Bepaalde uitspraken uit deze preken zijn overbekend. Om er enkele op te noemen: "Bemin en doe dan wat u wilt", "Zoals iemand bemint, zo is hij ook", "Wie de liefde bezit, ziet God want God is liefde", "Zo zal er één Christus zijn, die zichzelf bemint", "Heel het leven van een christen is niets anders dan een heilig verlangen." Maar het is jammer dat de kennis van dit werk vaak beperkt blijft tot deze slagzinnen. Het is een verrijking het geheel van het werk te lezen want daardoor winnen deze losse uitspraken ongetwijfeld aan diepte. …

Meer citaten zie Beroemde citaten

 

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117 
Enarrationes 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

26 Mei 2021