Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Rechterkolom eigen publicaties
zoeken
printen

Regel voor de Gemeenschap

Regel voor de Gemeenschap / Augustinus van Hippo ; vertaling en commentaar van T.J. van Bavel OSA. - Averbode: Altiora, 1982. - ISBN: 90-317-0508-X. pb. 142 p.
Uitverkocht

[flaptekst] Tarsicius van Bavel behoort tot de Orde van de Augustijnen en is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Godgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Leuven. Sinds veertig jaar bezig met de Regel van Augustinus, biedt hij ons hier een doorleefd commentaar op de oudste bewaarde kloosterregel van het Westen.
Kern van deze regel is de opbouw van een ideale personen-gemeenschap als bijdrage tot de vermenselijking van de wereld. De Regel van Augustinus is een indringende oproep tot evangelische gelijkheid onder alle mensen. Niemand kan ontkennen dat het tot stand brengen van rechtvaardige en liefdevolle relaties met elkaar de grootste en meest wezenlijke opdracht is voor de mensheid. Het is ongetwijfeld ook de meest moeilijke opdracht. 

Voor een interview of voorleesfragment hierover zie de pagina Soundcloud.

INHOUD:
Inleiding
  Historische situering
  Invloed
  Voortleven
  Karakter van de regel

Regel (vrouwelijke versie)

Commentaar bij de Regel
  I    Het grondideaal: liefde en gemeenschap
  II   Gebed en gemeenschap
  III  Gemeenschap en zorg voor lichaam
  IV   Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor elkaar
  V    Onderlinge dienstverlening
  VI   Liefde en conflict
  VII  Liefde in gezag en gehoorzaamheid
  VIII Slotaansporing

Regel (mannelijke versie)

 

 

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117 
Enarrationes 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

26 Mei 2021