Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Rechterkolom eigen publicaties
zoeken
printen

Alderliesten, Sta op en leef

Sta op en leef : Augustinus over goed leven en goed sterven / Hans Alderliesten.- Apeldoorn: De Banier, 2022. - 108 p. ISBN: 978-90-8718-7026 € 12,95  

Ook nu is de vraag weer actueel wat een goed leven is. Ministens zo actueel is de vraag naar een goed einde. Hoe kan ik goed leven en goed sterven? In Sta op en leef leggen we ons oor te luisteren bij kerkvader-filosoof Augustinus (354-430). Augustinus reikt diepe inzichten aan als het gaat om goed leven en goed sterven. Hij stelt vragen vanuit een donker verleden, reikt verrassend actuele antwoorden aan, gaat ons voor in de zoektocht naar genade, komt naast ons zitten met zijn zonden en zorgen. Als dienaar van het Heilig Evangelie spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Augustinus laat de schijnwerper op Christus vallen: 'Om ons van ziekte te bevrijden, kwam de grote Geneesheer. Hij vernederde Zich tot het aannemen van een sterfelijk lichaam. Hij schreef middelen ter genezing voor. Wie deze middelen tot zich neemt, zal zeker genezen.' In het voorwoord schrijft dr. Martijn Schrama o.s.a.: Kort voor het moment van zijn bekering hoorde Augustinus zingen: "Neem en lees, neem en lees." Ik zou de lezer van Sta op en leef daartoe graag willen aansporen. 

INHOUD
Woord van aanbeveling   7
Ter inleiding: stervend leven en levend sterven   9
De actualiteit van Augustinus   13
Talitha kumi!   17
Leeswijzer   21

Goed leven   23
1. Geschapen om te leven    24
2. Op weg in de wereld    29
3. Dieper dan ik mijzelf ken   34
4. Had ik de liefde niet   41
5. Neem en lees            48
Goed sterven  55
6. Allerhande tegenspoed en kruis   56
7.Op zoek naar een medicijn   62
8. Voorbereiden op het lijden   67
9. Een kleine dood   74
10. Sterven om te leven   83

Appendix: - Sermo 154a:   
Goed leven en eeuwig leven  89

Verantwoording    97

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117 
Enarrationes 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

26 Mei 2021