Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Rechterkolom eigen publicaties
zoeken
printen

Staat van ontlediging, staat van gebed

Staat van ontlediging, staat van gebed. De brief aan Proba over het gebed en Het goede van de weduwestaat / Augustinus ; vert. en ingel. door Anne-Marijke Silvius Janssen. - Brugge: Tabor, 1992. -  131 p. - ISBN: 90-6597-016-9. Uitverkocht  

Dit werk bevat de vertaling van twee brieven van Augustinus aan de rijke weduwe Proba. De eerste uitgebreide brief (130) gaat over het gebed (geen troostbrief) en is bovenal een persoonlijke brief aan Proba. De tweede brief (131) is een kort en uiterst hoffelijk briefje. Uit de aanhef van het werk Het goede van de weduwestaat blijkt dat dit aan Julia is geadresseerd, de schoondochter van Proba, maar eigenlijk aan iedereen in haar omgeving. 

De brieven aan de twee weduwen en Over het goede van de weduwestaat sluiten aan bij Augustinus' werk Over het goede van het huwelijk (De bono coniugali) en zijn werk Over de maagdelijkheid (De bono virginitate). Hiermee heeft Anne-Marijke Silvius-Janssen Augustinus' schrijven over de drie levensstaten vertaald: huwelijk, weduwnaarschap en maagdelijkheid. 

De inleiding bevat een uitvoerig commentaar op de brieven: de vrouwen Proba en Julia, het onderwerp en doel van de brieven, het beoogde publiek en het tijdeigen waarin Augustinus deze brieven schreef. Met literatuurverwijzingen. 

INHOUD
Inleiding                                           5-47
Brief 130 aan Proba over het gebed    50-80
Brief 131 aan Proba en Julia               80-82
Over het goede van de weduwestaat   83-125 

 

 

 

 

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117 
Enarrationes 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

26 Mei 2021