Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Rechterkolom eigen publicaties
zoeken
printen

Het ware geloof

Het ware geloof  [de vera religione] / Aurelius Augustinus ; vertaald door Vincent Hunink; ingeleid door Paul van Geest. - Kampen: Brevier, 2020. 198 p. ISBN: 978 94 92433534, pb € 19,90 

Wat heb je aan religie? Krijg je daardoor inzicht in de zin van het leven en in de waarheid? Of leidt religie tot ideologie en verwarring op alle niveau’s? Zulke moderne levensvragen werden ook al gesteld door de oude kerkvaders.

Augustinus (354-430) wijdde er in zijn jonge jaren een sprankelend essay aan. Hij schreef het kort na zijn bekering tot het christendom. In Het ware geloof onderzoekt hij het thema religie tot aan de meest fundamentele vragen. Is geloven in God eigenlijk wel normaal en redelijk? Wat is het verband tussen geloof en vertrouwen in dingen of mensen van de toekomst? En wat bedoelen we als we spreken van ‘waarheid’? Is er wel één Waarheid? 

De antwoorden van Augustinus verrassen vaak door hun vurige geloof en trefzekere verwoording. En veel van zijn ideeën hebben hemzelf en velen na hem aangezet tot verder denken.

== 
Vincent Hunink (1962) is als classicus werkzaam aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Paul van Geest (1964) is neerlandicus en theoloog en werkt aan Tilburg University, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Katholieke Universiteit Leuven.


INHOUD

Inleiding 7
Literatuur 37
Het ware geloof 47
   De waarheid (c. 1-11)  47
   Opdracht (c. 12-20)   63
   Leven en dood (c. 21-32)   72
   Het lichaam en het kwaad (c. 33-45) 86
   Oude mens, nieuwe mens (c. 46-52) 103
   Harmonie en eenheid (c. 52-72)  113
   Sporen van waarheid (c. 73-85) 141
   Ware liefde (c. 86-94)  159
   Het juiste doel (c. 95-106) 170
   Godsdienst (c. 107-113) 184
Deze vertaling 195
Over de makers 197


kleiner A  -  A groter
Sitemap

 Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117 
Enarrationes 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

26 Mei 2021