Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Rechterkolom eigen publicaties
zoeken
printen

Boekenbrochure

Boekenbrochure van het Augustijns Instituut Utrecht [pdf]. Utrecht: Augustijns Instituut, maart 2022. 66 p. 15 cm. pp. - ISBN: - 

Deze A5-brochure bevat een overzicht van alle vertalingen (preekbundels, bijbelcommentaren, brieven, confessiones, debatten en ander werk) die zijn uitgegeven door het Augustijns Instituut of waaraan het Augustijns Instituut heeft meegewerkt. Met een korte beschrijving bij elke vertaling en een globaal pericopenoverzicht. Gratis te downloaden. 

Bekijk en download de brochure hier  (nieuw venster) Actuele versie: maart 2022 (3de druk) 
In de gedrukte brochure van april 2020 staat een foutief telefoonnummer.
De juiste nummers zijn tot en met 31 december 2022: 
tel. 030 - 8 200 188 (Hans van Reisen)
tel. 030 - 8 200 270 (Ingrid van Neer-Bruggink)
tel. 030 - 8 200 225 (Joost van Neer)


INHOUD

Wie is Augustinus? 
Invloed en betekenis van Augustinus
Augustijns Instituut Utrecht 

Vertalingen en publicaties 
Preken voor het volk 
     Eerste groep: over bijbelteksten
     Tweede groep: over liturgische feesten
     Derde groep: over heiligen
     Vierde groep: over verschillende onderwerpen
Bijbelcommentaren
Brieven
Confessiones
Augustinus in gesprek en in debat
Ander werk
Overige publicaties

Studiehulpen
Alfabetisch overzicht boektitels
Globale index bijbelpericopen
Contact

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117 
Enarrationes 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

26 Mei 2021