Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Rechterkolom eigen publicaties
zoeken
printen

Ten Klooster- Op de weg van het geluk

Op de weg van het geluk. De zaligsprekingen als leidraad voor het leven / Anton ten Klooster en Gerben Zweers. -  Baarn: Adveniat, 2019. ISBN: 978-9492093936, 96 p. pb. € 19,95


Toen Jezus deze menigte zag, ging Hij de berg op
en, nadat Hij zich had neergezet, kwamen zijn leerlingen bij Hem.
Hij nam het woord en onderrichtte hen aldus:
'Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen.
Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden.
Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.
Zalig die hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
Zalig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien.
Zalig die vrede brengen,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid,
want hun behoort het Rijk der hemelen'.

Matteüs 5,3-10

 

In deze woorden van Jezus, bekend als de zaligsprekingen, ligt de sleutel tot een gelukkig christelijk leven. Die overtuiging is de basis voor dit boek. We zullen in dit boek uitleggen waarom we dat denken. We zullen ook beschrijven wat grote uitleggers van het geloof daarover zeiden. En uiteindelijk proberen we te laten zien hoe je daar in de praktijk mee aan de slag kan.

Dit boek heeft twee doelen: te leren over de zaligsprekingen en leren leven vanuit de zaligsprekingen. Deze twee dingen gaan hand-in-hand. Het is door iets te verstaan van de diepte van Jezus’ woorden dat we er ook ten volle uit kunnen leven.

In dit leerproces laten wij ons inspireren door leermeesters als Augustinus (354-430) en Thomas van Aquino (1226-1274) die ons een kader geven om de zaligsprekingen te verstaan, maar ook door paus Franciscus. Hij noetm de zaligsprekinen 'de identificatiekaart van de christen'. Zo kunnen we zelf mensen van de zaligsprekingen worden op de weg van het geluk.

Anton ten Klooster (1983) is priester van het aartsbisdom Utrecht. Hij promoveerde op 'Thomas Aquinas on the Beatitudes'. Hij is werkzaam als onderzoeken en docent bij de Tilburg School of Catholic Theology en als studierector verbonden aan het Ariënsinstituut.  
Gerben Zweers is priester en trad in 2018 in bij de Belgische augustijnen. Hij is werkzaam in het parochiepastoraat in Leuven in het jongeren- en vormingswerk en de religieuze vorming van medebroeders. 

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117 
Enarrationes 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

26 Mei 2021