Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Rechterkolom eigen publicaties
zoeken
printen

Quicke - God zegene en beware je

God zegene en beware je / Gabriël Quicke. - Antwerpen: Halewijn, 2017.- ISBN: 978-90-8528-443-7  Pb, € 18,95

Waarom maken christenen het kruisteken? Waarom geven mensen elkaar een kruisje? Wat betekent een kruis op een bergtop? Waarom dragen mensen een kruisje om de hals?

Het kruis onthult levenszin: aandacht voor God wordt bron van zegen; leven is gedeeld leven, lijden is gedeeld lijden. Als uitdrukking van het geloof houdt het kruis tevens een pleidooi in voor een cultuur van ontmoeting en is het een stimulans tot dialoog. Het kruis nodigt ons uit om te getuigen, niet alleen met woorden, maar vooral met ons hart en ons gehele leven. Het kruis van Golgotha geeft ons geen verklaring voor het onmenselijk lijden, maar reikt ons een perspectief aan. Het kruis is teken van het ware humanisme en voltooiing van Gods liefde. 

In dit boek wordt zeer regelmatig Augustinus geciteerd of verwezen naar studies over Augustinus' leer.  

Gabriël Quicke is priester van het bisdom Brugge en sinds 2009 stafmedewerker van de Pauselijke Raad ter bevordering van de Eenheid van de christenen. Hij is er verantwoordelijk voor de dialoog met de oosters-orthodoxe Kerken.

INHOUD
Inleiding
Hoofdstuk 1: Skandalon

Hoofdstuk 2: Aandacht voor God
- De vraag naar zingeving en geluk
- de mens als 'ontvankelijkheid voor God (capax Dei)
- Aandacht en tijd voor God
- God zegene en beware je
- Het kruis van San Damiano
     Kostbaar zijn in zijn ogen
     Kom, Heer Jezus, kom
     Herken in het brood en de beker Christus die aan het kruis hing

Hoofdstuk 3: Uitdrukking van het Geloof
- Geloof: gave en opgave
- Geloven is op weg gaan
     Credendo in eum ire (door te geloven naar Hem toegaan)
     Credendo amare, credendo diligere (door te geloven beminnen, liefhebben)
     Eius membris incorporari (in zijn ledematen ingelijfd worden)
- Maak Christus wakker
     De woelige zee en de zware stormen
     Blijf aan boord van het schip
     Klamp je vast aan het kruishoud
     Roep tot de Heer
     Christus slaapt als uw geloof slaapt
     Christus wandelt over de golven
- In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
- Christendom en islam 
      Wat ons met elkaar verbindt
      Waarin wij van elkaar verschillen
      Vanuit ontmoeting naar dialoog 

Hoofdstuk 4: Getuigenis
- Geloofsgetuigen in de eerste eeuwen
      Ignatius van Antiochië: 'Ik ben het graan dat gemalen zal worden'
      Tertullianus: 'Het bloed van de christenen is een zaad'
      Augustinus: 'Maak een kruisteken eerst met je hart, in diep geloof'
      Chrysostomus: 'Lied een gekruisigd leven'
- De oecumene van het bloed
- Het getuigenis van Tibhirine

Hoofdstuk 5: het ware humanisme
- Pleidooi voor een cultuur van ontmoeting
- Filantropia
      Humanitas
      De geweldloze liefde
      Het weerloze Lam
      In solidariteit samen het kruis dragen

Hoofdstuk 6: teken van verlossing
- Het kruis als universeel symbool van heil
- Het kruis als bron van heling, éénwording en harmonie
- Het kruis als teken van liefdevolle zelfgave
- Christus, de gewonde genezer

Epiloog
- De 'westerse waarden'
     Vrijheid
     Gelijkheid
     Broederschap
     Orientale Lumen (Licht uit het Oosten)
- De kruisboom van Gods kwetsbare liefde
- 'Ik heb geen andere handen dan jullie handen'
- De 'Gehele Christus' 'Totus Christus'
- 'Cantare amantis est'- zingen is eigen aan wie liefheeft'

Bibliografie 

 

 

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117 
Enarrationes 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

26 Mei 2021