Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Rechterkolom eigen publicaties
zoeken
printen

Schrama - Augustinus de binnenkant van zijn denken

Augustinus, de binnenkant van zijn denken / Martijn Schrama. - 2de dr. - Zoetermeer: Meinema, 2001. - ISBN: 90-211-3746-1. pb
Uitverkocht. 

Wie Augustinus’ eigen teksten leest, komt een mens van vlees en bloed tegen die prijs stelt op gezelschap en een goed gesprek. Men ontmoet een hartelijke man en een zorgzame bestuurder die zijn verlangen naar God tot uitdrukking brengt door zijn medemens geen ogenblik te vergeten. Heel het leven en denken van Augustinus is doordrongen van het besef deel uit te maken van een gemeenschap. Aan de orde komen: Augustinus' zoektocht naar de waarheid, zijn houding als christen tegenover maatschappelijke structuren, genezing door verlangen, gastvrijheid, vrienschap, aangedaan worden, God genieten. Het boek wordt afgesloten met twee hoofdstukken die laten zien dat juist Augustinus’ spiritualiteit een eigen licht werpt op problemen van de postmoderne maatschappij.

Inhoud:
GENEZING
1.  Een verloren zoon teruggekeerd
2.  De overdracht van het geloof
3.  Neem en lees. Augustinus' omgang met de heilige Schrift
4.  Genezing door verlangen
5.  De geneesheer Christus
ONTMOETINGEN
6.  De stad van de mens. Politiek en maatschappij
7.  Dienaren zullen slechts uitnodigen. Augustinus; zorg voor andere mensen
8.  Elkaar verdragen, elkaar vergeven, elkaar beminnen
9.  Contemplatie en betrokkenheid op de wereld
10. Gastvrijheid
11. Vriendschap
GEMEENSCHAP EN SPIRITUALITEIT
12. De gemeenschap der heiligen
13. Kerk is uitnodigen
14. Genezen tot gemeenschap
15. Bidden. Een oefening in verlangen
16. Genieten van God
AUGUSTINUS EN DE POSTMODERNE TIJD
17. Geloven als verlangen
18. Aangedaan worden als aanzet voor eenheid

 

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117 
Enarrationes 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

26 Mei 2021