Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Rechterkolom eigen publicaties
zoeken
printen

Onze wereld in wording

Onze wereld in wording. Beschouwingen bij de bijbelse scheppingsverhalen [De Genesi aduersus manichaeos. De Genesi ad litteram libur unus inperfectus]  / Aurelius Augustinus; ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Leo Wenneker, Sander van der Meijs en Hans van Reisen. - Budel: Damon, mei  2016.  200 p. ISBN: 9789460362224 hb met leeslint. € 29,90 
Ook verkrijgbaar op het Augustijns Instituut, Studiesecretariaat 

 

"In het begin schiep God de hemel en de aarde." In die woorden herkennen vele mensen de eerste zin uit de bijbel, joden en christenen in het bijzonder. Het vervolg is nog steeds overbekend: daarin wordt verhaald hoe God in zes dagen de wereld schept en op de zevende dag uitrust van het werk dat tot stand is gebracht. Iedereen denkt het verhaal te kennen. Of de inhoud geloofd wordt, is een ander verhaal.

De bijbelse scheppingsverhalen blijven bron voor discussie. Dat geldt voor de moderne tijd, maar dat gold ook voor vroegere tijden. Augustinus (354-430) heeft zich in de loop van zijn leven minstens vijfmaal beziggehouden met een zorgvuldige lezing en uitleg van de eerste bijbelpagina. Dit boek bevat de eerste Nederlandse vertaling van zijn oudste twee commentaren. Het ene werk De Genesi aduersus manichaeos dateert van 388-390; het andere De Genesi ad litteram liber unus inperfectusschreef  hij enkele jaren later in 393-394. Hij is dan net priester in de Noord-Afrikaanse stad Hippo Regius.

In beide werken valt Augustinus te leren kennen als een nauwkeurige bijbellezer. Hij heeft oog voor details waar je als moderne lezer meestal ongemerkt overheen leest. In zijn uitleg blijkt hij bovendien een toegewijd pastor en diepzinnig theoloog. In beide werken spant Augustinus zich bovendien in om toegankelijk te schrijven en klare taal te gebruiken. Als geen ander is hij in staat om te laten zien dat de eerste bijbelverhalen iets verkondigen over zijn eigen leefwereld. Met zijn creatieve uitleg beoogt Augustinus ook ons verbanden te laten zien tussen de  scheppingsverhalen en het eigen leven in onze wereld in wording.

 

inkijkexemplaar

Voor een interview of voorleesfragment hierover zie de pagina Soundcloud.

INHOUD
Inleiding
Scheppingsverhalen in de actualiteit van het geloof
Scheppingsverhaal: bron voor discussie
Augustinus en de scheppingsverhalen uit Genesis
Augustinus’ persoonlijke achtergrond
Mani
Het manicheïsme
Crisis in Augustinus’ lidmaatschap als toehoorder
Augustijnse bronnen voor deze tekst
     De Genesi aduersus manichaeos
     De Genesi ad litteram liber unus inperfectus
Betekenis en actualiteit van beide werken
Over de vertaling

Praktische informatie
Literatuur
Gebruikte tekstuitgaven
Schema 1 bij De Genesi aduersus manichaeos
Schema 2 bij De Genesi ad litteram liber unus inperfectus
Genesis 1-3 in Nederlandse vertaling volgens de bijbeltekst van Augustinus

Vertalingen 
Schepping van hemel en aarde [De Genesi aduersus manichaeos]
   Boek 1
   Boek 2
Geheimen van de natuur [De Genesi ad litteram liber unus inperfectus]
Uit Aurelius Augustinus’ Retractationes

Register
Över de vertalers 

Verslag van de boekpresentatie met samenvatting van de lezingen,
zie ook Overzicht Ontmoetingsdagen

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117 
Enarrationes 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

26 Mei 2021