Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Webarchief > Artikelen > Vergroot ons geloof
zoeken
printen

Vergroot ons geloof

'Heer, zorg ervoor dat we genoeg geloven'
Bidden is oefenen in verlangen

Vraag en er zal je gegeven worden,
zoek en je zult vinden, 
klop en er zal voor je worden opengedaan. (Matteüs 7,7)

Hoewel dit citaat in deze preek genoemd wordt, behandelt Augustinus hier Mt 17, 17: De apostelen kunnen geen demon uitdrijven omdat ze niet genoeg geloven. Als de apostelen al niet genoeg geloven, wie dan wel? vraagt Augustinus zich af. Gelukkig zijn zij zich van hun zwakte bewust en weten ze bij wie ze moeten aankloppen. Ze droegen hun hart als het ware naar de bron en klopten aan in de hoop dat er voor hen werd opengedaan om het te vullen. En de Heer wilde ook dat er bij Hem werd aangeklopt om hen te oefenen, in verlangen, legt Augustinus uit.
  
*

Denkt u soms dat God niet weet wat wij nodig hebben? Hij die onze tekorten kent, is onze verlangens al voor. Toen Jezus bijvoorbeeld zijn leerlingen leerde bidden, waarschuwde hij hen niet breedsprakig te zijn. (Mt 6, 7-8) Daarom zegt Hij ook tegen ons: "Gebruik bij het bidden geen omhaal van woorden, want jullie Vader weet wat jullie nodig hebben, nog voordat jullie het Hem vragen."

Als onze Vader al weet wat we nodig hebben, nog voordat we het Hem vragen, waarom zouden we dan ook nog maar íets zeggen? Wat is het nut van bidden dan? Eigenlijk zegt Hij tegen ons: "Gebruik bij het bidden geen omhaal van woorden, Ik weet wel wat je nodig hebt." "Als U dat toch al weet, Heer, waarom moet ik dan nog iets vragen? U wilt niet dat ik een lang gebed houd, maar nu lijkt het haast of ik helemaal niets meer mag vragen."

Maar Jezus zegt ergens anders: "Vraag, en jullie zal gegeven worden." (Mt 7,7)  En om te voorkomen dat u zou denken dat het gebod om te vragen u terloops was gegeven, voegde Hij er aan toe: "Zoek, en jullie zullen vinden". En kijk eens waarmee Hij eindigde: "Klop, en er zal voor jullie worden opengedaan." Begrijpt u wel wat Hij daarmee heeft toegevoegd? Hij wilde dat u zou vragen om te krijgen, dat u zou zoeken om te vinden en dat u zou kloppen om binnen te mogen.

Ergens anders luiden de woorden van de Heer: "Jullie moeten blijven bidden en de moed niet opgeven." Maar hoe kan ik nu blijven bidden als ik het kort moet houden? Ook om dit te kunnen begrijpen moet u vragen, zoeken en kloppen. Want de deur is gesloten, niet om u af te wijzen, maar om u te oefenen. Daarom, broeders en zusters, moet ik zowel mezelf als u aansporen om te bidden. Want de enige hoop die ons rest bij de vele kwaden van de huidige tijd, is aankloppen met bidden, geloven en ervan overtuigd zijn in ons hart dat onze Vader ons nooit iets geeft, waarvan Hij weet dat we er niets aan hebben. U weet zelf natuurlijk best waarnaar u verlangt. Maar Híj weet wat goed voor u is.

Preek 80,2 (ingekort) in: Van aangezicht tot aangezicht.

Bijbelcitaat: Matteüs 6,7-8:
Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overlvoed aan woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na! Vader weet immers wat jullie nodig hebbenm nog vóór jullie het hem vragen. Bid daarom als volgt: Onze Vader....  (NBV)

 

kleiner A  -  A groter
Sitemap
26 Oktober 2020