Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Webarchief > Artikelen > C24 Er komt tegenspoed
zoeken
printen

C24 Er komt tegenspoed

Zachtmoedigheid als antwoord op alle ergernissen waar de wereld vol mee is

 

Nu vluchten velen naar Europa, in Augustinus' tijd viel Rome en vluchtten velen naar Noord-Afrika. Augustinus ziet in zijn eigen omgeving (Carthago, Hippo Regius) de spanningen oplopen. De armoede en uitbuiting van de armen en zwakken nemen dramatisch toe, de corruptie is meer dan ergerniswekkend. Mensen vragen Augustinus waarom 'het eeuwige' Rome is gevallen.

Alvorens een algemeen antwoord te geven eist Augustinus dat we ons christelijk hart pantseren tegen de ergernissen van de wereld. Daarmee bedoelt hij dat we ons niet tot iets slechts mogen laten overhalen. We moeten bestand blijven tegen de druk die de mensen op ons uitoefenen. Hij neemt de zachtmoedigheid van Job als voorbeeld die zich hield aan de wet van God.  'Als we het goede aannemen uit Gods hand, kunnen we het slechte dan niet verdragen? Bemin de wet van God (Ps 119, 165), dan kan er geen ergernis voor u zijn.'

 

Laat je niet verleiden door ergernissen

[7] Nu we dus op het juiste spoor zijn gezet en door een eerste stap in de goede richting gezet te hebben zachtmoedig zijn geworden, moeten we ons daaraan houden, aan de onwrikbare belijdenis van de Schrift. Laten we de wet van God beminnen (Ps 118 (119),165) om te ontsnappen aan de dreiging van de woorden: "Wee de wereld om haar ergernissen." (Mt. 18,7)

Op die ergernissen waar de wereld vol van is, moet ik even ingaan, want hoe meer ergernis er is, des te meer druk wordt er op ons uitgeoefend. De wereld wordt verwoest. De wereld wordt vertrapt als olijven in de pers. Kom op, christenen, zaailingen van de hemel, vreemdelingen op aarde, die op zoek zijn naar hun stad in de hemel en ernaar hunkeren verenigd te worden met de heilige engelen, begrijp toch dat u hier zo bent dat u klaarstaat om vanhier te vertrekken. U trekt door de wereld, op weg naar Hem die de wereld heeft geschapen. Laat u niet van uw voornemen afbrengen door degenen die gehecht zijn aan de wereld. Dat zijn de mensen die het liefst op de wereld blijven, maar die toch, of ze nu willen of niet, gedwongen worden om weg te trekken. Geef ze niet de kans om u te misleiden of te verleiden.

Bent u goud, dan loutert hij u

[7] Dat soort druk is geen ergernis. Wees rechtvaardig, dan zal het een goede oefening zijn. Er kómt tegenspoed. U bepaalt zelf wat het voor u wordt: een oefening of een veroordeling. De tegenspoed past zich volledig aan u aan: hij richt zich naar u. Tegenspoed gedraagt zich als vuur. Bent u goud als hij op uw weg komt, dan loutert hij u. Bent u kaf als hij op uw weg komt, dan verbrandt hij u. (Vgl. 1 Kor 3,12-15) Dat soort druk kan dus geen ergernis zijn, hoe zwaar hij ook is.

Maar wat is ergernis dan wél? Die kletspraat, dat gewauwel van die mensen die de hele tijd tegen ons zeggen: "Moet je zien wat onze christelijke tijden ons opleveren." Dat is pas echte ergernis! Want dat zeggen ze natuurlijk tegen u omdat ze u, als u van de wereld houdt, ertoe willen brengen Christus te lasteren.

Maak Christus wakker

Vervolgens verbindt Augustinus de onrust over de wereld die in brand staat met ons slapende geloof.

[8] Wat is de oorzaak van uw onrust? Door de druk van de wereld wordt uw hart verontrust (Joh 14,1), zoals de boot waarin Christus sliep, heen en weer werd geslingerd (Mt 8,24).  Dát is er de oorzaak van dat uw hart verontrust wordt, wijsneus. Dáár komt dat door. De boot waarin Christus slaapt, is het hart waarin het geloof slaapt. Vertel ik u daar iets nieuws mee, christen? Vertel ik u iets nieuws? In onze christelijke tijden wordt de wereld verwoest, gaat de wereld ten onder. Heeft de Heer niet tegen u gezegd: "De wereld zal verwoest worden?" Heeft de Heer niet tegen u gezegd: "De wereld zal ten onder gaan?" (Mt 24,21) Waarom geloofde u dat wel toen het beloofd werd, maar wordt u verontrust nu het vervuld wordt? Er beukt dus een storm op uw hart. Pas op dat u geen schipbreuk lijdt, maak Christus wakker! Christus woont door het geloof in uw hart(Ef.3,17), zegt de apostel Paulus. Door het geloof woont Christus in u. Als het geloof er is, is Christus er. Als het geloof wakker is, is Christus wakker. Als het geloof vergeten is, is Christus in slaap. Word wakker, kom in beweging en zeg: "Heer, wij vergaan." (Mt 8,25) Maar zeggen de heidenen en, erger nog, de slechte christenen dat niet ook? Voeg er iets aan toe: "Sta op, Heer, wij vergaan." (Ps 43 (44),23)  Laat uw geloof wakker worden, dan begint Christus onmiddellijk tegen u te spreken. 


Hoe moeten we dan in actie komen?

[9] 'Ik wil u vragen, smeken en aansporen om zachtmoedig te zijn, om medelijden te hebben met degenen die lijden, om klaar te staan voor de zwakken. Laat uw gastvrijheid in deze tijd van vele vluchtelingen, behoeftigen en noodlijdenden overvloedig zijn en uw goede werken ook. Laten de christenen doen wat Christus beveelt, dan kunnen de heidenen hen alleen nog maar tot hun eigen onheil lasteren.'


Lees de hele preek (sermo 81) in Van aangezicht tot aangezicht. 

 

 

kleiner A  -  A groter
Sitemap
21 Mei 2019