Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Webarchief > Artikelen > F03 Feest van de Drie-eenheid
zoeken
printen

F03 Feest van de Drie-eenheid

De eerste zondag na Pinksteren vieren we het hoogfeest van de heilige Drie-eenheid (zondag Trinitatis). De Drie-eenheid is lastig uit te leggen, maar Augustinus zou Augustinus niet zijn, als hij daar niet iets op had gevonden. In preek 52 doet hij zijn gedachten uit de doeken: hij vergelijkt de Vader met het geheugen, de Zoon met het verstand en de heilige Geest met de wil.

Augustinus zegt: 'Het woord "geheugen" kan alleen maar worden uitgesproken door de samenwerking van de wil, het verstand en het geheugen. En het woord "verstand" kan alleen maar worden uitgesproken door de samenwerking van het geheugen, de wil en het verstand. Zo kan ook het woord "wil" alleen maar worden uitgesproken door de samenwerking van het geheugen, het verstand en de wil. (...).
We hebben van drie dingen laten zien dat ze afzonderlijk voor te stellen zijn, maar niet afzonderlijk werkzaam. Wees ervan overtuigd dat de Vader, de Zoon en de Geest door middel van zichtbare tekenen en verschijningsvormen, ontleend aan de schepping, afzonderlijk voor te stellen zijn, maar niet afzonderlijk werkzaam.

Ik zeg niet dat de Vader het geheugen ís, dat de Zoon het verstand ís of dat de heilige Geest de wil ís. (...).
Wat dan wel? Kijk, ik heb drie dingen gevonden die afzonderlijk voor te stellen zijn, maar niet afzonderlijk werkzaam. En de afzonderlijke namen van die drie hangen af van alle drie tezamen, hoewel ze niet op alle drie tezamen, maar telkens slechts op één van die drie slaan.
Vertrouw er dus maar op dat daar in de hemel eenzelfde soort samenhang is als hier, die samenhang waarvan u net hebt gehoord, gezien en begrepen dat die hier op aarde is. Alleen is het zo dat u haar nog niet kunt zien.'

Tekst: Joost van Neer

Brontekst:  preek 52 in: Van aangezicht tot aangezicht, Preken over teksten uit het evangelie volgens Matteüs [sermones de Scripturis 51-94] / Augustinus; Joost van Neer, Martijn Schrama O.S.A. en Anke Tigchelaar, Uitgeverij Damon, Budel, 2010. 
Zie ook Over de Drie-eenheid

Pateen bij de kelk van Hugo d'Oignies  

Afb. : God de Vader draagt in zijn armen het kruishout waaraan God de Zoon gestorven is. De duif die met zijn vleugeltoppen de lippen van de Vader en de Zoon verbindt is de Heilige Geest. Het altaar op de achtergrond verbeeldt de Kerk.

Pateen met niëllo techniek, door de invloedrijke edelsmid Hugo Oignies, ca 1228-1236. De altaarstukken waren vermoedelijk bestemd voor Gilles de Walcourt, de oudste van de drie broers die de priorij van Oignies hebben gesticht. De kelk en pateen behoren tot de middeleeuwse Schat van d'Oignies

 

kleiner A  -  A groter
Sitemap
Van aangezicht tot aangezicht
Van aangezicht tot aangezicht: Preken over teksten uit het evangelie volgens Matteüs [sermones de scripturis 51-94] / Aurelius Augustinus; vertaald en van aantekeningen voorzien door Joost van Neer, Martijn Schrama en Anke Tigchelaar; ingeleid door Joost van Neer. - Budel: Damon, 2010.- 676 p. (2de gew. herdruk) Pb. - ISBN: 978-94-6036-181-4 € 40,00 lees verder


Over de Drie-eenheid / Augustinus; vertaald door Tars van Bavel  

Over de Drie-eenheid 
[ De trinitate] 

Dit werk bevat geen preken maar Augustinus' visie op de triniteit. Preek 52 in Van Aangezicht tot aangezicht wordt wel gezien als een samenvatting van dit werk.

26 Oktober 2020