Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Webarchief > Artikelen > Hem04 Gezien, aangeraakt
zoeken
printen

Hem04 Gezien, aangeraakt

Dit fragment komt uit een preek gehouden op hemelvaartsdag tussen 400 en 418. Het zien van Jezus' hemelvaart door de leerlingen was voor hen niet voldoende om het geloof in Christus te gaan verkondigen. Ze moesten eerst uit den hoge met kracht worden toegerust.

Eerst gezien en aangeraakt, dan onderricht

Luister nog even. Christus stijgt op naar de hemel, Hij wordt begeleid door de ogen van de leerlingen (Hnd 1,9). Hij zorgt ervoor dat mensen het zien en maakt ze tot getuigen. Tegen hen wordt gezegd: "Wat staat u daar? Deze Jezus die van u is weggenomen, zal op dezelfde wijze wederkeren." (Hnd 1,11) Op dezelfde wijze? Wat betekent dat? Op dezelfde wijze wil zeggen: in die gestalte, in dat vlees. Zij zullen opzien naar Hem, die zij doorstoken hebben (Zach 12,10). Hij zal op dezelfde wijze wederkeren als u Hem naar de hemel hebt zien gaan. Zij hebben Hem echt gezien, echt aangeraakt, echt betast. Zij hebben hun geloof versterkt door te kijken en aan te raken. Toen Hij opsteeg naar de hemel, hebben zij Hem met hun blikken begeleid. Zij hebben met gespitste oren geluisterd naar de getuigenis van de engel, die de komst van Christus aankondigde (Hnd 1,10-11).

              Dit alles had zich al aan hen voltrokken, toch stelde noch het zien alleen, noch het betasten van de ledematen van de Heer hen in staat om getuigen van Christus te worden, alles dapper te verdragen voor de verkondiging van de waarheid, en tot bloedens toe te strijden tegen de leugen. Maar wie gaf hun dit wel? Luister maar naar de Heer zelf: "Blijf dus in de stad totdat u uit den hoge met kracht zult zijn toegerust." (Lc 24,49) U heeft gezien, en u heeft aangeraakt. Maar verkondigen en sterven voor wat u heeft gezien en aangeraakt, kunt u nog niet totdat u uit den hoge met kracht zult zijn toegerust. Laat anderen maar gaan, het zijn mensen die, als zij iets bereiken, dat aan hun eigen krachten toeschrijven. Petrus was er wel, maar hij stond nog niet rotsvast. Hij was nog niet toegerust met kracht uit den hoge. Want een mens kan zich niets toe-eigenen, tenzij het hem vanuit de hemel gegeven is (Joh 3,27).

 

Uit: Sermo 265D,6 in:  Als licht in het hart 

kleiner A  -  A groter
Sitemap
26 Oktober 2020