Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Webarchief > Artikelen > Hem03 Christus hier en wij daar
zoeken
printen

Hem03 Christus hier en wij daar

Deze preek werd gehouden op hemelvaartsdag tussen 396 en 400. Augustinus benadrukt dat Jezus zoals hij verbonden bleef met God tijdens zijn leven op aarde zo ook verbonden blijft met ons na zijn hemelvaart.

Christus hier met ons door goddelijkheid,
wij daar met Christus door liefde

Vandaag is onze Heer Jezus Christus opgestegen naar de hemel. Laat ons hart met Hem opstijgen. Laten wij luisteren naar wat de apostel Paulus zegt: "Als u met Christus ten leven bent gewekt, zoek dan wat boven is, daar waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods. Zin op het hemelse, niet op het aardse." (Kol 3,1-2) Zoals Hij immers is opgestegen zonder ons te verlaten, zo zijn ook wij daar nu al met Hem, hoewel met ons lichaam nog niet is gebeurd wat ons is beloofd. Christus is al boven de hemelen verheven, toch lijdt Hij alle ellende die wíj als zijn ledematen op aarde voelen. Daarvan getuigde Hij toen Hij vanuit de hemel riep: "Saul, Saul, waarom vervolgt u Mij?" (Hnd 9,4; 22,7; 26,14) En ook: "Ik had honger en u heeft Mij te eten gegeven." (Mt 25,35) Waarom lijden niet ook wij op aarde zo, dat wij - met Hem verbonden door het geloof, de hoop en de liefde (1 Kor 13,13) - nu al rusten met Hem in de hemel? Terwijl Hij daar is, is Hij ook met ons. En terwijl wij hier zijn, zijn wij ook met Hem. Christus kan dat door zijn goddelijkheid, zijn macht en zijn liefde. En wij kunnen dat ook, al is het niet door goddelijkheid zoals bij Hem, maar door de liefde, onze liefde voor Hem. Hij heeft de hemel niet verlaten toen Hij daaruit naar ons neerdaalde. En Hij heeft ons ook niet verlaten toen Hij weer naar de hemel opsteeg. Hij was immers in de hemel èn op aarde.  

Brontekst: sermo 263A,1 in: Als licht in het hart

kleiner A  -  A groter
Sitemap
26 Oktober 2020