Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
zoeken
printen

Vas10

Goede vrijdag:
"Het is volbracht"

Het volgende fragment komt uit par. 12 van Augustinus' preek 281, die hij heeft gehouden op Goede Vrijdag:

Jezus zegt: ‘Het is volbracht’, waarop Hij het hoofd buigt en de geest geeft. Daarmee laat Hij  niet de onafwendbaarheid van zijn dood zien, maar zijn macht erover. Hij wacht totdat alles wat de profeten over Hem hebben gezegd, is volbracht. Hij sterft doordat Hij wordt vernederd, want daarop wijst de mededeling dat Hij het hoofd buigt. Hij zal de geest... terugkrijgen doordat Hij verrijst, waarbij Hij het hoofd opheft. Het zijn tekenen van grote macht dat Hij zo sterft en het hoofd buigt. Daarop heeft de aartsvader Jakob in zijn zegen van Juda al gewezen: ‘Je gaat omhoog’, zegt hij, ‘je gaat omlaag en je slaapt als een leeuw’. Met “je gaat omhoog” doelt Jakob op Jezus’ dood, met de “leeuw” op zijn macht.  

 Augustinus gaat uit van Joh 19,30 (voor de dood van Jezus) en Gn 49,9 (voor de zegen van Jakob). Het "omhoog gaan" duidt op de opgang naar het kruis.
De preek 218 staat in Als licht in het hart 

kleiner A  -  A groter
Sitemap
21 Mei 2019