Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
zoeken
printen

Vas09

Witte donderdag:
de instelling van de eucharistie

In zijn preken gaat Augustinus niet of nauwelijks op de instelling van de eucharistie - herdacht op Witte Donderdag - in. In preek 228B,3, die aan Augustinus wordt toegeschreven, doet hij dit wel.

Augustinus zegt: 'Neem en eet het lichaam van Christus. Ook zelf bent u in het lichaam van Christus al ledematen geworden van Christus. Neem en drink het bloed van Christus. Voorkom dat u uiteenvalt: eet het lichaam waardoor u bijeen wordt gehouden.... Voorkom dat u denkt dat u niets waard bent: drink het bloed waarmee voor u is betaald. Zoals het lichaam van Christus en het bloed van Christus, wanneer u ze eet en drinkt, in u veranderen, zo verandert u, wanneer u gehoorzaam en godvruchtig leeft, in het lichaam van Christus. Want toen Christus’ lijden nabij was, en toen Hij het Paasfeest vierde met zijn leerlingen, heeft Hij het brood genomen en het gezegend met de woorden: ‘Dit is mijn lichaam dat voor jullie zal worden overgeleverd’. Zo heeft Hij ook de beker gezegend en hem hun gegeven met de woorden: ‘Dit is mijn bloed, het bloed van het Nieuwe Verbond, dat voor velen zal worden vergoten tot vergeving van de zonden’. Dit las of hoorde u altijd in het evangelie, maar dat deze eucharistische gave de Zoon was, dat wist u niet. Maar nu, nu u van hart bent besprenkeld met een zuiver geweten, en nu u van lichaam ben gewassen met helder water, ga naar Hem toe, laat u verlichten en wees niet beschaamd. Want als u datgene wat tot het Nieuwe Verbond behoort, waardig ontvangt, hebt u het leven in u'.

 

De teksten over de instelling van de eucharistie, waarop het fragment is gebaseerd, zijn Mt 26,26-30 en 1 Kor 11,17-34.
preek 228B staat in Als lopend vuur

kleiner A  -  A groter
Sitemap
21 Mei 2019