Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
zoeken
printen

Vas08

Palmzondag

Intocht in Jeruzalem

Augustinus gebruikt het verhaal van de intocht in Jeruzalem in een kerstpreek (preek 189,4). De os en de ezel, die voor hem de joden en de heidenen symboliseren, moeten van hem op de voederbak afgaan, waarin Jezus ligt.

Augustinus zegt: 'Laten zij op de voederbak afgaan, de twee dieren, de twee volken, want de os heeft zijn eigenaar herkend, en de ezel de voederbak van zijn heer.' U zult Christus dragen. U zult niet verdwalen wanneer u wandelt over de weg: de Weg zit op u. Herinnert u u dat ezeltje nog, dat naar de Heer werd gebracht? Niemand mag zich erover schamen, maar dat zijn wij. Moge de Heer op ons zitten, en moge Hij ons roepen waarheen Hij wil. Wij zijn zijn lastdier, wij gaan naar Jeruzalem. Wanneer Hij op ons zit, ervaren wij geen druk, maar verlichting. Wanneer Hij ons leidt, verdwalen wij niet: wij gaan naar Hem, wij gaan door Hem, wij gaan niet ten onder.'

Zo verbindt Augustinus al heel vroeg in het kerkelijk jaar Lucas 2,7 (Jezus in de voederbak) via Jesaja 1,3 (de os en de ezel) met Matteüs 21,1-10 (de intocht van Jezus in Jeruzalem). 

preek 189 staat in Als licht in het hart

kleiner A  -  A groter
Sitemap
21 Mei 2019