Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Rechterkolom eigen publicaties
zoeken
printen

Werken van barmhartigheid

Werken van barmhartigheid: Heiligen, Bijbelse lijnen, Augustinus, Meditaties / door Vincent van der Helm, Joset van Leeuwen, Ed van de Moosdijk en Gerben Zweers. - 2012, 155p. ISBN: 978-90-484-2361-3 pb € 16,95 bestellen bij www.suitbertusparochie.nl

Het pastoraal team van de Heilige Suitbertusparochie in de West-Betuwe heeft een boekje geschreven over de zeven werken van barmhartigheid. Op 4 december 2011, het feest van de heilige Barbara, bestond de H. Barbarakerk in Culemborg 125 jaar. De kerk heeft 14 mooie gebrandschilderde ramen uit 1928 die werden geschonken bij gelegenheid van het 300-jarige bestaan van de parochie. Op zeven hiervan zijn de werken van barmhartigheid afgebeeld.


De werken van barmhartigheid zijn onder andere 'de hongerigen te eten geven', de 'dorstigen te drinken geven' en 'de naakten kleden'. “De directe aanleiding voor dit boekje is het 125-jarig bestaan van de kerk, maar de opdracht om de hongerigen te eten te geven en de vreemdelingen te herbergen geldt voor ons allemaal,” zo vertelt pastoor Zweers. De werken van barmhartigheid zijn in één zin samen te vatten: ‘Alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan’(Mat. 25,40). Ook voor mensen die zich niet verbonden voelen met het christelijke geloof kunnen de werken van barmhartigheid een bron van inspiratie zijn. Ze brengen al onze discussies en mooie theorieën over wat een menselijke, warme samenleving is, terug tot een eenvoudige handeling: iemand die honger heeft te eten geven, een zieke bezoeken, een dode de laatste eer bewijzen. Zo zijn de werken van barmhartigheid een spiegel en uitdaging voor iedereen om het evangelie te doen.

Bij ieder raam in het boekje staat vermeld wat de bijbel zegt over dit werk van barmhartigheid, welke heilige erop is afgebeeld en waarom, wat de kerkvader Augustinus over ieder afzonderlijk werkt zegt en een meditatie over het werk.

INHOUD:
Voorwoord
Leeswijzer
Barmhartigheid
Bijbelse lijnen rond barmhartigheid
De hongerigen te eten geven
    Elisabeth van Thüringen en de hongerigen te eten geven
    Bijbelse lijnen
    Augustinus over de hongerigen te eten geven
    Meditatie
De dorstigen te drinken geven
Gertrudis van Nijvel en de dorstigen te drinken geven
    Bijbelse lijnen
    Augustinus over Christus die schuil gaat achter de dorstigen
    Meditatie
De naakten kleden
    Vincentius a Paulo en het kleden van de naakten
    Bijbelse lijnen
    Augustinus over vergeving en de naakten kleden
    Meditatie
De vreemdelingen herbergen
    Henricus II van Duitsland en de vreemdelingen herbergen
    Bijbelse lijnen
    Augustinus over gastvrijheid en vreemdelingen
    Meditatie
De zieken bezoeken
    Tarcisius en de zieken bezoeken
    Bijbelse lijnen
    Augustinus over de zieken en Jezus als dokter
    Meditatie
De gevangenen bezoeken
     Michaël en de gevangenen bezoeken
     Bijbelse lijnen
     Augustinus over bevrijding en gevangenschap
     Meditatie
De doden begraven
     Barbara en de doden begraven
     Bijbelse lijnen
     Augustinus over het begraven van de doden
     Meditatie
Literatuur
Vertalingen

 d 

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117 
Enarrationes 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

26 Mei 2021