Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Augustijns Instituut > Vertaalwerk in uitvoering
zoeken
printen

Vertaalwerk in uitvoering

Een documentaire over het vertalen van Augustinus' preken

 

Eén van de middelen om de belangstelling voor het werk van Augustinus te stimuleren is het vertalen van Augustinus’ geschriften. Dat vertalen vindt plaats in teamverband: een classicus, een theoloog en een neerlandica werken hiervoor nauw samen. Aan de hand van een voorbeeldtekst, -zin, geeft de video een beeld van hoe dat vertaalproces verloopt, welke keuzes gemaakt worden en welke argumenten daaraan ten grondslag liggen.

Voorbeeldzin in drie vertaalfasen

Drie fasen vertaalwerk

In de documentaire worden enkele woorden uit één zin uit een Augustinuspreek als voorbeeld genomen. (zie ook rechts) In drie stappen wordt het vertaalproces in beeld gebracht: van latijn tot gesproken modern Nederlands.

Memini me fuisse pollicitum caritati uestrae, aduersus manichaeorum stultas perniciosasque calumnias, quibus Veteri Testamento insidiantur, responsionem per nos non defuturam, quantum Dominus donare dignatur.

Vertaalfase 1

Ik herinner me, dat ik uwe liefde heb beloofd, dat op de dwaze en verderfelijke schimpscheuten van de Manicheeërs, waarmee die het Oude Testament belagen, een antwoord van onze kant niet zou ontbreken, voorzover de Heer zich verwaardigt om het te geven.

Vertaalfase 2

Ik bedenk, geliefden, dat ik u heb beloofd, dat mijn reactie op de dwaze en verderfelijke beschuldigingen van de manicheeërs, waarmee ze het Oude Testament bestoken, zeker niet achterwege zou blijven, voorzover de Heer me die zou ingeven.

Vertaalfase 3

Ik herinner me, dat ik u, geliefde broeders en zusters, een antwoord van mijn kant heb beloofd op de dwaze en verderfelijke aantijgingen van de manicheeërs, waarmee ze het op het Oude Testament hebben voorzien. Het zal niet uitblijven, als de Heer tenminste zo goed is om het mij te schenken.

  De hele alinea (in 3 fasen) waaruit deze zin gekozen is, kunt u hier bekijken en downloaden

  

 


De documentaire Vertaalwerk in uitvoering is in opdracht van het Augustijns Instituut gemaakt door: André Rooijmans Atelier Ignatia, Haarlem

 

kleiner A  -  A groter
Sitemap

voorbeeldtekst fase 0

 

Joost van Neer 
Classicus Joost van Neer:

voorbeeldtekst fase 1

 

Martijn Schrama 
Theoloog Martijn Schrama:

voorbeeldzin fase 2

 

Anke Tigchelaar 
Neerlandica Anke Tigchelaar:

voorbeeldzin fase 3

 


 

Op haar weblog reageert onderwijskundige Cilia Born op de video en op een preek van Augustinus: 'Goed onderwijs'

11 Maart 2019