Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
zoeken
printen

Ker 06

Een preek vol bruikbare teksten voor een kerstkaart 

 

Augustinus laat ons opnieuw nadenken over de betekenis van kerstmis wanneer hij vertelt hoe bijzonder de geboorte van Christus wel was. In een van zijn kerstpreken, sermo 189, klinkt voortdurend zijn verbazing en verwondering door. Hij laat ons zien hoe groot de tegenstellingen zijn tussen God en ons. Tegenstellingen die niet door onze verdienste maar wel ten voordele van ons overwonnen zijn. De geboorte en nederigheid van Christus heeft voor ons de hemel geopend: Zijn moeder droeg Hem in haar schoot, laten wij Hem in ons hart dragen

fragmenten uit preek 189 in: Als licht in het hart

 'De dag die elke dag maakt, heeft deze dag voor ons geheiligd. Over deze dag zingt de psalm (psalm 95/96): 'Zing nu de Heer een nieuw lied, zing de Heer aarde alom; zing de Heer, zegen zijn naam, verkondig de dag uit de dag, zijn heil.' Wie anders is deze dag uit de dag, dan de Zoon uit de Vader, licht uit licht?   …. 'De waarheid, Christus, heeft alles geschapen en is geschapen te midden van al het andere. Hij maakte de dag en kwam in de dag. Hij was er vóór de tijden en betrad de tijden.' ….
     En zoek eens naar de betekenis van de dag van vandaag. Het is een geboortedag. Van wie? Van de Heer. Heeft Hij dan een geboortedag? Ja, die heeft Hij. Het Woord in het begin, God bij God, heeft een geboortedag? Ja! Als Hij geen menselijke geboorte zou hebben, dan zou het buiten ons bereik liggen in God herboren te worden. Hij is geboren opdat wij opnieuw geboren zouden worden. 

Hij is geboren opdat wij opnieuw geboren zouden worden.  Christus is geboren, laat niemand twijfelen aan zijn eigen wedergeboorte. Hij is geboren en hoeft niet opnieuw geboren te worden. Opnieuw geboren worden was toch alleen noodzakelijk voor de mens, wiens geboorte vervloekt is? Laat daarom Christus' barmhartigheid in onze harten gestalte krijgen. Zijn moeder droeg Hem in haar schoot, laten wij Hem in ons hart dragen.  (sermo 189, 3)  

Op wonderbaarlijke wijze is Hij geboren! Wat is er wonderbaarlijker dan een maagdelijke bevalling? Zij werd zwanger en is maagd. Zij baart en is maagd. Uit de vrouw die Hij heeft geschapen is Hij dus geschapen.  … De geboorte van Christus uit de Vader zonder moeder, de geboorte van Christus uit een moeder zonder vader, beide geboorten zijn wonderbaarlijk. … Hij is als Eeuwige geboren uit de Eeuwige. Hij is mede-eeuwig. Waarover verbaast u zich: Hij is God. … Laat uw verbazing plaats maken voor lofprijzing. Laat het geloof u hierbij helpen, geloof dat het is gebeurd. Al gelooft u het niet, gebeurd is het toch, maar ú blijft een ongelovige. (sermo 189, 1 en 3)

Wat een verheffing van de mens en wat voor vernedering van God ging daaraan  vooraf! Vernedering die eraan voorafging? Wij waren sterfelijk, wij voelden de last van de zonden, wij droegen onze straf. Elk mens begint bij de geboorte met ellende. Daar hoeft u geen ziener voor te zijn. Kijk maar eens naar de geboorte van een kind en zie het krijten.  … Hij heeft zich verwaardigd mens te worden, wat wilt u nog meer? Is God voor u niet genoeg vernederd? Hij die God was, is mens geworden. Een benauwde behuizing: gewikkeld in doeken is Hij in een kribbe gelegd. U hoorde het in de evangelielezing. Wie zou zich er niet over verbazen? Hij die de wereld vervulde, vond geen plaats in de herberg. Die in een kribbe werd gelegd is ons voedsel geworden. (sermo 189,4)

Een os kent immers zijn eigenaar, de ezel de krib van zijn meester. Ga naar de kribbe en schaam u niet het lastdier te zijn van de Heer. Christus zult u dragen, u zult op uw weg niet verdwalen, de Weg zit op u. Herinnert u zich dat ezeltje dat naar de Heer werd gebracht? Dat zijn wij, niemand hoeft zich daarvoor te schamen. Laat de Heer maar op ons zitten en ons roepen waarheen Hij wil. Wij zijn zijn lastdier. Wij zijn op weg naar Jeruzalem. Met Hem op onze rug ervaren wij geen last, maar verlichting. Met Hem als gids verdwalen we niet: wij gaan naar Hem, wij gaan door Hem, wij gaan niet ten onder. (sermo 189, 4)

kleiner A  -  A groter
Sitemap
Als licht in het hart
Als licht in het hart : Preken voor het liturgisch jaar (1) [ sermones de tempore] / Augustinus ; vertaald door Joost van Neer, Martijn Schrama OSA, Anke Tigchelaar en Paul Wammes; ingeleid en van aantekeningen voorzien door Martijn Schrama o.s.a. - Baarn: Ambo, 1996. - (Ambo-Klassiek). - p. 295. - ISBN : 90-263-1390-x. - lees verder
21 Mei 2019