Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Webarchief > Artikelen > C21 Abraham op de proef gesteld
zoeken
printen

C21 Abraham op de proef gesteld

Genesis 22:  Abraham op de proef gesteld

En Isaak was inderdaad, zoals de apostel Paulus zegt, niet Abrahams zoon naar het vlees, maar op grond van de belofte … hij had hem gekregen toen hij er allang niet meer op rekende. Toen hem een zoon werd beloofd, aarzelde Abraham niet om dat te geloven. Toen die zoon van hem werd opgeëist, aarzelde hij niet om hem te offeren. De verbondenheid waarmee hij geloofde, was niet in tegenspraak met de toewijding waarmee hij gehoorzaamde. Dat de woorden van God op het eerste gezicht tegenstrijdig waren en elkaar tegenspraken - eerst de belofte dat hij een zoon zal krijgen, en later: Dood je zoon voor Mij - dat hield Abraham niet bezig. Nee, in zijn hart bleef een onwankelbaar geloof leven dat in geen enkel opzicht aangetast raakte. Hij geloofde niet dat er voor de Schepper iets onmogelijk was. Hij die in geloof een zoon had gekregen, trad later met geloof het bevel van God tegemoet. Hij geloofde toen hem werd bevolen dat hij hem moest doden. In alles was hij gelovig, in niets was hij wreed. Zeker, hij bracht zijn zoon naar de plaats waar het offer zou worden voltrokken. En hij greep ook het mes. …

[2] Misschien moeten we hier de diepere betekenis van zien te achterhalen. ... “God heeft Abraham op de proef gesteld,” staat er. Heeft God dan zo weinig kennis van zaken, kent Hij het hart van de mens dan zo slecht dat Hij de mens pas kan leren kennen door hem op de proef te stellen? Zeker niet. Wat Hij wil, is dat de mens zichzelf leert kennen.  …

[4] Wat leert Abraham ons dus? Om het in een paar woorden te zeggen: dat we iets wat God geeft, niet boven God zelf mogen stellen. Het gaat erom dat u iets wat God geeft, al is het ook nog zo groot, nooit mag stellen boven Hemzelf die het u geeft. En wanneer Hij het u wil afnemen, mag Hij daar in uw ogen nooit minder om worden, want God moet om niet worden bemind. Wat hebt u liever? De beloning van God of God zelf?

 

Sermo 2 (fragmenten) in: Schatkamer van het geloof / Augustinus

kleiner A  -  A groter
Sitemap
Schatkamer van het geloof
Schatkamer van het geloof: Preken over teksten uit het Oude Testament [Sermones de scripturis 1-50]/ Aurelius Augustinus ; ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Joost van Neer, Martijn Schrama o.s.a. en Anke Tigchelaar. - Budel: Damon, juni 2013. 824 p. ISBN 978 94 6036 067 1 € 89,90 lees verder
26 Oktober 2020