Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Rechterkolom eigen publicaties
zoeken
printen

De stad van God

De stad van God [ De civitate Dei] / Aurelius Augustinus; vertaald en ingeleid door Gerard Wijdeveld. – Amsterdam: Ambo, 2007 , 4de druk  (= 1983). – 1295 p. Pb. – ISBN: 978-90-263-1995-2 Uitverkocht

[flaptekst] In het jaar 412 begon Aurelius Augustinus aan De civitate Dei, op verzoek van zijn vriend en geloofsgenoot Marcellinus, een hoge Romeinse ambtenaar. Augustinus schreef het boek als antwoord aan degenen die het christelijk geloof verantwoordelijk hielden voor de catastrofale aftakeling van het Romeinse Rijk. Vanaf de vijfde eeuw tot heden heeft deze veelomvattende synthese van theologie en geschiedschrijving een even talrijk als veelsoortig lezerspubliek gehad: christenen en niet-christenen, monniken en vorsten, denkers, geleerden en politici. Het werd bewonderd of verguisd, maar het heeft geen lezer onverschillig gelaten. De stad van God is van grote invloed geweest op de Europese geschiedenis, cultuur, theologie, filosofie en politiek. Ook nu is Augustinus' magnum opus nog een actueel boek, dat veel lezers persoonlijk zal aanspreken. De stad van God is een doorleefde apologie van het christelijk geloof - de uitvoerigste en diepzinnigste die ons door de antieke wereld is nagelaten - en tegelijk een grandioos overzicht van de geschiedenis van de mensheid, van het begin tot het einde, met voorgeschiedenis en toekomstverwachtingen.

Met toestemming van de Erven Wijdeveld is een pdf van de vertaling beschikbaar. 

Klik hier voor pdf-bestand De Stad van God [De civitate Dei] (14 MB) 
Voor eigen gebruik kunt u uit deze vertaling citeren. 
Neem voor andere vragen contact op met het Augustijns Instituut, studiesecretariaat.

INHOUD
Inleiding
Vertaling De stad van God 
   Boeken 1 tm 22
Aantekeningen
Register van namen
Register van Bijbelplaatsen 

 

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117 
Enarrationes 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

26 Mei 2021