Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Rechterkolom eigen publicaties
zoeken
printen

van Bavel - De kern van het religieuze leven

De kern van het religieuze leven. Evangelische spanning die onze gemeenschap drijft / T.J. van Bavel, OSA. - Tielt, Utrecht: Lannoo, 1973. - 270 p.
Uitverkocht

 

Water is het meest vitaal en helder en het minst bezoedeld, naarmate men dichter bij de bron komt. Zo is het ook voor het religieuze leven van belang op te klimmen naar de bron. Deze bron moet gezocht worden in de navolging van Jezus. Daarbij komt dat het religieuze leven zich altijd bewogen heeft in de spanning tussen vrijheid en structuur. Religieus leven is immers ook contesteren van het burgerlijk-maatschappelijk leven en, zonodig ook van het kerkelijk leven zelf. Dit heeft alles te maken met de kern van het religieuze leven: dienst aan de mens in zijn godsdienstige dimensie, en dienst aan de wereld als vraag naar God. Dit boek wil zowel angst voor het verleden als angst voor de toekomst uitsluiten. Heeft het religieuze leven nog voldoende kracht en inspiratie om een eigen geluid te laten horen in het rumoer van deze tijd? En moet dit geluid niet opnieuw geïnterpreteerd worden, om over te kunnen komen in deze veranderde wereldsituatie? Het antwoord zal moeten gegeven worden door de religieuzen zelf. Niet in theorie, maar in hun concrete leven van elke dag. 

 

INHOUD:
      Inleiding   7
1.   Klap de deur niet toe: verleden én toekomst   11
2.   Eigen karakter van het religieuze leven niet overdrijven   31
3.   Waar alles begon: navolging van Jezus en ascese   49
4.   Is de vijfde periode van het religieuze leven aangebroken?   75
5.   Oude en nieuw motiveringen    107
6.   Op zoek naar de kern   127
7.   Is gemeenschap wezenlijk voor het religieuze leven?   153
8.   Voor een herinterpretatie van de geloften    177
9.   Armoede en consumptiemaatschappij   201
10. Celibaat en emancipatie van de seksualiteit   227
11. Gehoorzaamheid en inspiratie   249 

 

 

 

 

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117 
Enarrationes 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

26 Mei 2021