Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustinus' Leven > Starters
zoeken
printen

Starters

Wil je meer weten over Augustinus?  Iets van hem lezen? En je weet niet waar je moet beginnen?
 
Hieronder enige aanraders 


Zijn leven

links Augustinus' Leven> Biografie (tekst)
Augustinus' Leven > Iconografie (beeld en tekst)
  Onderaan deze pagina's staan nog meer links
boeken Augustinus, bisschop van Hippo / Hans van Reisen
  Brochure met basisinformatie over het leven en de werken van Augustinus
 

Augustinus van Hippo / Henry Chadwick
Boeiend en vlot geschreven schetst Chadwick Augustinus' leven van schooljongen tot bisschop en boegbeeld van het christendom, in een tijd van ingrijpende politieke omwentelingen. Tegen deze achtergrond beschrijft hij op heldere wijze ook de intellectuele ontwikkelingen van Augustinus. Dit boek is een uitstekende inleiding op het leven en werk van Augustinus. De belangrijkste lijnen van zijn denken in hun samenhang met zijn persoonlijke geschiedenis worden op verhelderende wijze inzichtelijk gemaakt.

  Augustinus voor amateurtheologen / Stephen Cooper
  Een prettig leesbare introductie op het leven van Augustinus. Stephen Cooper gebruikt als bron de door Augustinus zelf geschreven opmerkingen over zijn jeugd en studententijd in zijn autobiografische Confessiones (Belijdenissen).  Deze paperback is tevens een goede begeleiding bij het lezen van de Confessiones
  Augustinus / Gary Wills 
Amsterdam: Balans, 2001. - 192 p. pb
  Een beknopte biografie met veel aandacht voor de menselijke kant van Augustinus. Gary Wills noemt en reageert ook op de standpunten van andere biografen.
  Augustinus de zielzorger / Frits van der Meer
  Een invloedrijk boek met een enorm veel informatie over de tijd waarin Augustinus leeft (4de en 5de eeuw), de omgeving waar hij woont en studeert (Carthago, Rome, Milaan, Hippo Regius) en de andere religies in die tijd. Er is veel aandacht voor  de vijfde eeuwse christelijke eredienst en vooral voor zijn talent om te kunnen preken.
  meer boeken over zijn leven zie Biografieën Print


Zijn werk (de door hem geschreven boeken, preken, brieven)

links databank Opera Omnia Augustini
overzichten Augustinus / Therese Fuhrer.- Darmstadt: WBG, 2004. -200 p. ISBN: 3-534-15768-0
citaten Voor toegelichte fragmenten uit preken of citaten zie Webarchief 
  Onderaan de pagina Citaten staan nog meer links
  Augustinus aan het Woord / Augustijnse Beweging
Dit zijn brochures waarin telkens circa 10 citaten uit het werk van Augustinus worden toegelicht. Elke brochure heeft een ander thema. 
  Wijsheid van Augustinus : 365 teksten voor elke dag van het jaar / Matthias Smalbrugge. – Tielt: Lannoo, 2006. – 328 p. – ISBN : 90-209-6647-2 paperback.
  Bloemlezing van korte citaten uit het oeuvre van Augustinus. Geen gedetailleerde bronvermelding.
bloemlezingen Belijdenissen - een tekstkeuze / Carolinne White
  Augustine in His Own Words / edited by William Harmless, SJ. – Washington,D.C. : Catholic University of America Press, 2010. – ISBN: 978-0-8132-1743-7. – circa € 45,-
uitgever Catholic Univ of America Press
preken De preekbundels (sermones) zijn zeer geschikt om op een toegankelijke wijze het gedachtegoed van Augustinus te leren kennen. De preken bieden ten opzichte van de afzonderlijke theologische werken een dubbel voordeel. In de preken worden belangrijke christelijke thema's op eenvoudige wijze aan de hand van het evangelie uitgelegd. Het zijn immers echte preken die in de kerk voor een heterogeen publiek zijn uitgesproken. Bovendien behandelt Augustinusj in zijn preken dezelfde thema's als in de grote werken. Wie veel preken leest, krijgt een goed overzicht van het gedachtegoed van Augustinus in zijn andere werken. 
     Goede introducties vormen natuurlijk ook de inleidingen in de preekbundels. In de uitgaven van het Augustijns Instituut zijn de inleidingen op elkaar afgestemd waardoor veel thema's in het werk van Augustinus inmiddels behandeld zijn.  
     Voor een overzicht van de sermones in vertalingen zie de pagina NL-Vertalingen (rechterkolom) of een overzicht binnen in de Opera Omnia Augustini nr 118 de groep sermones (kolom vertalingen) 


Zijn leer (zijn visie op het christelijke geloof, de christelijke gemeenschap, de bijbel)

naslag Augustine through the ages, an encyclopedia / Allan Fitzgerald. - Eerdmans, 1999. - hb ISBN: 0-8028-3843-X
  Augustinus Lexikon . - Basel: Schwabe, 1986-... ISBN: 3-7965-0854-5.
  Augustinus / Therese Fuhrer. - DarmstadtL WBG, 2004. - pb 200 p. ISBN: 3-534-15768-0
  The Oxford Guide to the Historical Reception of Augustine.Oxford, 2013. (3 vol.) 
introducties Augustine, a very short introduction / Henry Chadwick. -Oxford: OUP, 2001. -134 p. pb ISBN: 0-19-285452-6. 
  Augustine, a guide for the perplexed / James Wetzel. -  London, New York: Continuum, 2010. – 168 p. Pb. -  ISBN:  9781847061966, circa $ 25,-
uitgever Continuum

 

Hulp nodig bij het zoeken en vinden van informatie? Zie Augustijns Instituut > Bibliotheek > Zoekhulp

 

Top

kleiner A  -  A groter
Sitemap
Cooper - Augustinus voor amateurtheologen
Augustinus voor amateurtheologen / Stephen Cooper ; vert. door Anthony Dupont en Wim Sleddens . - Altiora Averbode, 2008 . - 216 p. ; 20 cm. - ISBN : 978-90-317-2582-3 lees verder
11 Maart 2019