Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Contact > Links > Augustijnse Instituten
zoeken
printen

Augustijnse Instituten

Utrecht Leuven Würzburg Rome, MadridVillanovaMalta

 

 

Wereldwijd zijn er zeven Augustijnse studiecentra in Nederland, België, Duitsland, Italië en de Verenigde Staten en Malta. Op verschillende manieren stimuleren zij de bestudering van Augustinus’ leven en werken, o.a. door informatiebemiddeling, collectiebeheer, eigen publicaties, ontmoetingsdagen of colleges in samenwerking met universiteiten.

Samen geven deze instituten een volledig beeld van alle bronteksten, vertalingen, studies en artikelen van en over Augustinus. Het materiaal dat de instituten op hun site publiceren is veelal gratis en online toegankelijk. Ook op online toegankelijke teksten en vertalingen berust copyright! Voor collecties zie ook Bibliotheek > Augustinuscollecties.


 

 Utrecht       Augustijns Instituut   
Logo Augustijns Instituut Eindhoven > Utrecht 

adres

Jacobskerkhof 2
3511 BL  Utrecht
meer gegevens zie Adres en medewerkers

algemeen Het Augustijns Instituut werkt regelmatig samen met andere partners. Hiertoe behoren o.a. LUCE - Centrum voor religieuze communicatie van de Tilburg School of Catholic Theology  aan de Tilburg University en het CPO - Centrum voor Patristisch Onderzoek.
De kerncollectie van de Bibiotheek Augustijns Instituut is in 2017 overgenomen door de Tilburg University. De catalogus is zowel in WorldCat als apart raadpleegbaar via Augustijnse collectie in de Library van de Tilburg University

publicaties

 

De kernactiviteit is het vertalen van Augustinus' werken in het Nederlands. 
Voor publicaties zie Vertalingen
Het instituut beheert een servicecentrum en organiseert ontmoetingsdagen, lezingen, presentaties. 

 

Leuven     Augustijns Historisch Instituut (AHI) 
 Augustijns Historisch Instituut Leuven-Heverlee

adres

Augustinian Historical Institute / Augustijns Historisch Instituut
Pakenstraat 65
B-3001 Leuven - Heverlee
BELGIUM
Tel. : +32 (0)16 38.71.65
Fax. : +32 (0)16 40.94.38
email: mevr. drs. Anneke Goovaerts anneke.goovaerts@augustiniana.be 
email: dhr. dr. Geert van Reyn geert.vanreyn@augustiniana.be 

algemeen Het Augustijns Historisch Instituut werkt samen met de Katholieke Universiteit Leuven. Het instituut publiceert het tijdschrift Augustiniana (list of articles) en onderhoudt twee databanken. De jaarlijkse Augustinusdag vindt plaats in september. 

De databank FindingAugustinians.org verwijst naar de Bibliographie Historique de l' Ordre de Saint Augustin met publicaties over de geschiedenis van de Orde der Augustijnen. De bibliografische databank FindingAugustine.org bevat vrijwel alle publicaties van en over Augustinus
   
Het instituut beschikt over een wetenschappelijke bibliotheek met circa 200 abonnementen op theologische tijdschriften. De kerncollectie bestaat uit werken van en studies over Augustinus en de geschiedenis van de Order der Augustijnen. De catalogus van de collectie is on-line raadpleegbaar via de KU-Leuven. De boeken uit de augustijnse collecties zijn te herkennen aan de vermelding GOSAH (Bibliotheek OSA Paters Augustijnen Heverlee) of GOSAG (OSA Gent).  

publicaties

 

Tijdschrift:
Augustiniana : tijdschrift voor de studie van Sint Augustinus en de Augustijnenorde = Revue pour l'étude de Saint Augustin et de l'Orde des Augustins. Heverlee-Louvain, 1951-.... Verschijnt twee maal per jaar. ISSN 0004-8003.  Hierin werd tot 2005 de Bibliographie Historique de l'OSA opgenomen (= FindingAugustinians.org). Het bevat uitgebreide boekrecensies. Voor een overzicht van gepubliceerde artikelen zie list of all articles (pdf) 
Bundel:
Augustinusdag.- Leuven: Augustijns Historisch Instituut, 1986-... Verschijnt een maal per jaarr als bundel w
aarin de lezingen gehouden op de Augustinusdag worden gepubliceerd. Met literatuuropgave. 
Vertalingen:
Het Augustijns Historisch Instituut heeft o.a. een aantal Nederlandse vertalingen van de augustijn prof.dr. Tarsicius van Bavel van het werk van Augustinus gepubliceerd. Zie o.a. Vertalingen 

Top 

Würzburg   Zentrum für Augustinus Forschung (ZAF)
Würzburg   Bibliotheca der Deutschen Augustiner (BADA) 

algemeen

Het Zentrum für Augustinus Forschung (ZAF) is verbonden aan de Julius Maximilians-Universität in Würzburg. Het instituut publiceert en beheert een encyclopedie, cd-rom en databank met teksten en literatuur van en over Augustinus. De jaarlijkse Augustinus-Studientag vindt plaats in juni. 

     De encyclopedieAugustinus-Lexikon (AL) is een alfabetisch naslagwerk op belangrijke begrippen en namen in de werken van Augustinus. Dit nog lopende project resulteerde tevens in de cd-rom Corpus Augustinianum Gissense (CAG2) waarop alle teksten teksten inclusief bijbelcitaten van Augustinus doorzoekbaar zijn alsook in het Augustinus-Literatur-Portal: een databank met bibliografische verwijzingen naar secundaire literatuur over Augustinus. Een deel hiervan is opgenomen in het AL. Voor de raadpleging van deze literatuur maakt het ZAF gebruik van de collectie van de Orde der Augustijnen die zich bevindt in hetzelfde gebouw.

     De wetenschappelijke Bibliotheca Augustiniana der Deutschen Augustiner (BADA) beschikt over werken van en studies over Augustinus en de geschiedenis van de Orde der Augustijnen. De BADA-catalogus is rechtstreeks raadpleegbaar of via de Würzburger KirchenOpac.

publicaties

Tijdschriften
Zie Publicationen der Bibliotheca Augustiniana :
Cassiciacum 
     Studies over Augustinus en de Orde der Augustijnen.
Cassiciacum - Supplement Bände
     
Tekstkritische uitgaven van Augustijnse theologen
Cassiciacum - Res et Signa
     Bijdragen gehouden op studiedagen en symposia
Series
Sankt Augustinus - der Seelsorger

     Vertalingen van zijn moraaltheologische werken.
Sankt Augustinus - Lehrer der Gnade
    
Vertalingen (paralleltekst Latijn-Duits) van zijn antipelagiaanse werken
Augustinus - Heute
    
Toegankelijke teksten rond thema's uit het gedachtegoed van Augustinus
Encyclopedie
     Augustinus-Lexikon 

Top 

Rome        Istituto Patristico Augustinianum (IPA) 
 

algemeen

Het Istituto Patristico Augustinianum biedt universitair onderwijs gericht op de kerkvaders met bijzondere aandacht voor Augustinus. Het instituut publiceert drie series en organiseert congressen en studiedagen. Het werkt samen met de Pauselijke Universiteit van Lateranen.
     Het IPA is medeuitgever van de serie Nuova Biblioteca Agostiniana: opere di Sant' Agostino door Città Nuova, ook raadpleegbaar via www.augustinus.it  Klik verder naar Latin Works 

De Biblioteca Augustinianum beheert een grote patristische collectie en maakt deel uit van het  bibliothekennetwerk URBiS-Library Network (Unione Romana Biblioteche Ecclesiastiche) - en selecteer bij Istituti het Instititum Patristicum Augustinianum.  Een nieuw platform (Parsival) is in voorbereiding, zie http://www.patristicum.org/cataloghi-bibliotecaDe collectie van het IPA is ook rechtstreeks doorzoekbaar via de Catalogo Biblioteca Augustinianum.  De bibliotheekpagina biedt tevens een overzicht van publicaties, aanwinsten, e-resources, tijdschriften en links.

publicaties

Tijdschriften
Zie de Pubblicazioni van het IPA
Augustinianum  
    Studies over de oudchristelijke literatuur en het gedachtegoed van de kerkvaders
Studia Ephemeridis 'Augustinianum'
    Bundels met congresbijdragen of monografieën met grotere studies
Sussidi Patristici
   
Studies over bronteksten van christelijke literatuur
Series
Nuova Biblioteca Agostiniana: opere di Sant' Agostino  of zie Vertalingen -Online
    Integrale vertaling met paralleltekst Latijn-Italiaans van alle werken van Augustinus.
Naslagwerken
Patrologia III-IV-V / a cura di A. Berardino
Nuovo Dizionario Patristico e di Antichità Cristiane / a cura di A. Di Berardino

Top 

Villanova    Augustinian (Historical) Institute

algemeen Het Augustinian Institute en het Augustinian Historical Institute bevinden zich op de campus van de door de augustijnen opgerichte katholieke Villanova University in Pennsylvania. De samenwerking van deze instituten met de Villanova University resulteert in lezingen, seminars, symposia en publicaties over de spiritualiteit en invloed van Augustinus.

    Aan de universiteit is de leerstoel The Augustinian Chair in Thought of Augustine met de jaarlijkse Saint Augustine Lecture verbonden. De Patristic,Medieval, and Renaissance Conference  (PMR-conference) vindt eveneens elk jaar plaats. De samenwerking tussen de instituten en universiteit resulteert tevens in het tijdschrift Augustinian Studies.


    De instituten hebben hun Augustinuscollectie ondergebracht in de Falvey Memorial Library. De catalogus is online toegankelijk.  De samenwerking tussen de Villanova University en het Augustijns Historisch Instituut in Leuven resulteerde in de databank Finding Augustine - met vrijwel alle titels van publicaties die over Augustinus verschenen zijn.      

publicaties Tijdschrift
Augustinian Studies. Bijdragen over leven, werken en invloed van Augustinus. Hierin opgenomen de Saint Augustine Lecture
Series
The Works of Saint Augustine: A translation for the 21st century. Integrale uitgave van alle werken van Augustinus, uitgegeven bij New City Press in samenwerking met het Augustinian Hertitage Institute.
Augustine  through the ages, An Encyclopedia / ed. Alan Fitzgerald. Deze belangrijke encyclopedie is via de Falvey Memorial Library online. Typ het lemma in, bijv. Confessiones, Eucharist, Faith, Fulgentius etc.  
Monografieën (ook series)
zie ook Publications of the Augustinian Historical Institute
Augustine in Conversation - Book series
History of the Augustinian Order
Cassiciacum Series : Studies in Saint Augustine and the Augustinian Order- American Series
Collectanea Augustiniana Series thematisch opgezette bundels

Top 

 Malta  Augustinian Institute Malta

algemeen Het Augustinian Institute is opgericht in 1998 en staat onder leiding van dr. Salvino Caruana OSA. Het instituut vertaalt werken van Augustinus in het Maltees.  Er worden tevens samen met de Universiteit van Malta en het Institute for Pastoral Formation (PFI) diverse colleges gegeven. Voor de jaarlijks St. Augustine’s lecture wordt een internationaal bekende gastspreker uitgenodigd. Zie ook de website van de Maltese provincie 

Top 

Spaanse Provincie van de OSA

 

algemeen

In Spanje zijn drie augustijnse provincies van het Allerheiligst Hart van Jezus opgegaan in de Federación de provincias OSA España. Er is geen Augustijns Instituut maar er worden wel belangrijke tijdschriften en vertalingen uitgegeven.
In Madrid in het Escorial  is het klooster San Lorenzo gehuisvest dat ook een grote bibliotheek heeft. 
De Spaanse provincie van het Allerheiligst hart van Jezus van de Filipijnen die eveneens in Madrid zetelt, publiceert o.a. de tijdschriften Estudio Agustiniano, Archivo Agustiniano en Ciudad de Dios     
Het Theologisch instituut Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid is tevens onderdeel van de Facultad de Teología del Norte de España Sede de Burgos
 

publicaties Estudio Agustiniano
Archivo Agustiniano 
Ciudad de Dios  
Revista Religión y Cultura

 

 

Top

kleiner A  -  A groter
Sitemap
08 Maart 2022