Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Rechterkolom eigen publicaties
zoeken
printen

Stratenmakers en brugwachters

Stratenmakers en brugwachters: preken over heiligen 2 [sermones de sanctis 299D-335M] / Aurelius Augustinus ; vertaald door Arie Akkermans, Elisabeth van Ketwich Verschuur, Hans van Reisen. - Budel: Damon, maart 2014. ISBN: 9789460361685 . p. 486 hb. met leeslint.
Ook verkrijgbaar via het Augustijns Instituut, Studiesecr.

Voor deze bundel werden preken uitgekozen uit de groep sermones de sanctis, preken over heiligen. Voor deze tweede bundel zijn 69 preken van Augustinus vertaald. In de eerste reeks (preken 299D-324) staan meestal mensen centraal van wie de gedachtenis werd gevierd tussen 1 juli en 31 december. Van sommigen wordt tegenwoordig nog steeds op dezelfde dag van het jaar als toen de naam in ere gehouden. In deze tweede bundel (preken 325-335M) gaat het vooral om heiligen van wie historisch (vrijwel) niets bekend is. Van verreweg de meeste preken verschijnt in dit boek de eerste Nederlandse vertaling; van twee preken werden de Latijnse teksten pas in de afgelopen decennia teruggevonden.

Heiligenfeesten zijn volgens Augustinus ingesteld om christenen aan te sporen de martelaren van Christus na te volgen. Daartoe hebben zij voor ons een weg aangelegd. Als stratenmakers hebben zij die met stenen platen geplaveid, zodat wij daar veilig overheen kunnen wandelen (s. 325,1). De bisschop van Hippo Regius beziet heiligen ook als brugwachters: door hun martelaarschap zijn zij in zekere zin een brug overgestoken. Na hun oversteek kijken zij toe en helpen ieder ander van goede wil bij een veilige oversteek (s. 318,3). Al is Augustinus niet als martelaar gestorven, zijn preken getuigen ervan dat hij voor luisteraars en lezers een uitmuntende stratenmaker en brugwachter kan zijn voor onze pelgrimstocht naar God.

 

Heilige helden museum Catharijne convent

 

Presentatie
van deze nieuwe vertaling op dinsdag 25 maart in Museum Catharijnecovent te Utrecht tijdens de studiemiddag 'Heilige helden'

Iedere periode kent zijn eigen heiligen: van Franciscus van Assisi tot Hildegard von Bingen, van moeder Teresa tot Martin Luther King. Het zijn inspirerende figuren voor elke gelovige. Ze belichamen alles wat wij van waarde achten: moed, authenticiteit, opoffering en discipline. Hun  mystieke ervaringen en theologische teksten kunnen helpen om kritisch na te denken over wie wij tegenwoordig (nog) als heilige helden zien. Op dinsdag 25 maart 2014 passeren beelden van en over heiligen de revue passeren, letterlijk en figuurlijk. Tevens vindt de presentatie plaats van het boek Stratenmakers en brugwachters: preken over heiligen met teksten van Augustinus.
M.m.v. Hans van Reisen, Ruud Priem, Charles Caspers. Zie alvast www.lucepedia.nl voor een voor deze gelegenheid samengesteld dossier over heiligen te vinden.

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117 
Enarrationes 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

26 Mei 2021