Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Rechterkolom eigen publicaties
zoeken
printen

Geloof is het begin

Geloof is het begin. Preken over teksten uit brieven van het Nieuwe Testament [Sermones de scripturis 162C-183] / Aurelius Augustinus ; ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Joke Gehlen-Springorum, Vincent Hunink, Hans van Reisen, Annemarie Six-Wienen.- Budel: Damon, november 2013. 288 p.  hardback met stofomslag en leeslint. ISBN: 9789460361494  € 34,90

Bijna veertig jaar lang heeft Augustinus (354-430) in Noord-Afrika de geloofsgemeenschap als predikant gediend. Van heinde en verre kwamen mensen naar de kerk om zelf de woorden van de befaamde bisschop te beluisteren of zijn preken in opdracht van anderen op te tekenen. Zo zijn ongeveer zeshonderd preken van hem bewaard.
     Voor deze bundel werden achtentwintig preken vertaald van de sermones de scripturis. Dit boek bevat de laatste reeks preken over passages uit brieven van het Nieuwe Testament. Op twee uitzonderingen na verschijnt  in dit boek van alle preken de eerste Nederlandse vertaling.
     In bijna elke preek komen verrassende wendingen aan het licht. Zo staat Augustinus in een van de preken nauwkeurig stil bij de vraag wat er gebeurt wanneer je doet wat je aan een ander hebt beloofd.

inkijkexemplaar 

Voor een interview of voorleesfragment hierover zie de pagina Soundcloud 

INHOUD
Inleiding 7
Augustinus’ sermones de scripturis 8
Sermones ad populum 9
Nieuwtestamentische verscheidenheid 10
  Paulus 12
  – De brief aan de christenen in Galatië 13
  – De brief aan de christenen in Efeze 14
  – De brief aan de christenen in Filippi 15
  – De eerste brief aan de christenen in Tessalonica 16
  – De pastorale brieven aan Timoteüs en Titus 17
  Jakobus 18
  Johannes 20
Augustijnse verscheidenheid 21
Waarde en betekenis 22
Over deze vertaling 23

Praktische informatie 25
  1. Eerste voetnoot 25
  2. Schriftcitaten en -verwijzingen 25
  3. Paragraafnummers en tussenkopjes 25
  4. Gebruikte afkortingen in literatuurverwijzingen 26
  5. Gebruikte afkortingen van de bijbelboeken 26
  6. Lijst van behandelde bijbelteksten 27
  7. Tabel van preeknummers 28
Literatuur 29
  1. Latijnse tekstuitgaven 29
  2. Vertalingen 29
  3. Achtergrondliteratuur 31

Geloof is het begin
Sermo 162C Apostelbedrog? 35
Sermo 163 Nu de bouw, later de inwijding 51
Sermo 163A Laat u leiden door de Geest 63
Sermo 163B Lasten dragen, van elkaar en van jezelf 66
Sermo 164 Twee soorten lasten 75
Sermo 164A Onvermoeibaar het goede doen 88
Sermo 165 Peilloos diep zijn Gods gedachten 92
Sermo 166 Ooit helemaal God 102
Sermo 167 Tijd kopen 106
Sermo 167A Paard en ruiter 110
Sermo 168 Geloof is het begin 112
Sermo 169 Wij zijn er nog niet 120
Sermo 170 Verlies en genade 141
Sermo 171 De Heer is zeer nabij 153
Sermo 172 Zorg voor de doden 158
Sermo 173 Troost voor treurenden 161
Sermo 174 Klein en zondig 165
Sermo 175 Let op uw gezondheid 175
Sermo 176 God is ons voor 184
Sermo 176A Onberispelijke bisschop 191
Sermo 177 Handel met God 192
Sermo 178 Stelen en teruggeven 206
Sermo 179 Werkers van het woord 216
Sermo 179A De twee geboden 227
Sermo 180 Zweer bovenal geen enkele eed 238
Sermo 181 Wie zonder zonde is staat buiten 251
Sermo 182 Wel of niet van God 259
Sermo 183 Wie gelooft dat Jezus Christus mens is geworden 267
Register op bijbelteksten 279

Interview door Joop van der Elst met Paul van Geest over dit boek, zie 'Voor wie niet slapen kan' op 2 febr 2014. Tip"het interview begint bij 4.36 uur.  

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117 
Enarrationes 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

26 Mei 2021