Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Rechterkolom eigen publicaties
zoeken
printen

Als lopend vuur

Als lopend vuur: Preken voor het liturgisch jaar (2) [sermones de tempore II ; De utilitate jejunii ] / Augustinus ; vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Richard van Zaalen o.f.m., Hans van Reisen en Sander van der Meijs. - Amsterdam: Ambo, 2001. - p. 315. - (Ambo Klassiek). - ISBN : 90-263-1689-5. -
Uitverkocht, wel beschikbaar als pdf. 

Klik hier voor een pdf-bestand van Als lopend vuur  (2 MB)
Het Augustijns Instituut beheert de auteursrechten van deze vertaling.
Voor eigen gebruik kunt u uit deze vertaling citeren.
Neem voor andere vragen contact op met het Augustijns Instituut, studiesecretariaat.

 
[flaptekst] Bijna veertig jaar lang heeft Augustinus (354-430) in het Noord-Afrikaanse Hippo Regius de geloofsgemeenschap als predikant gediend. Vooral in de paastijd kwamen mensen van heinde en verre naar de havenstad. Zij wilden zelf de woorden van de befaamde bisschap horen of kwamen zijn preken optekenen in opdracht van anderen. Zo zijn ongeveer 600 preken van Augustinus bewaard gebleven.
   Voor deze bundel werden 37 preken geselecteerd. Ze zijn bijna allemaal afkomstig van de sermones de tempore. Dit zijn de preken die Augustinus hield op de belangrijkste feesten van het liturgische jaar: kerstmis, nieuwjaarsdag,het feest van de openbaring van de heer, het begin van de vertighdagentijd, Goede Vrijdag, de paasnacht, de paasweek, Hemelvaartsdag en Pinksteren.
   In deze preken leren we Augustinus kennen als een toegewijde pastor, een creatieve uitlegger van de bijbel en een diepzinnig theoloog. als geen ander beijverder hij zich om de rijkdom van de bijbelse geschirften, de ligruggische en belangrijkse geloofsthema's voor vele mensen toegankelijk te makne. Kopieën en afschriften van Augustinus' preken verspreidden zich in de loop der eeuwen dan ook als lopend vuur over vrijwel alle kerkgemeenschappen van het westers christendom.  

Selectie van 37 preken uit de groep sermones de tempore en een vertaling van een preek over het belang van het vasten (De utilitate ieiunii).
Op blz. 295-300 staat een overzicht van alle sermones de tempore in het Nederlands.

Inhoud:
Inleiding
  Een opzienbarende ontdekking
  Beter zicht op Augustinus?
  Tekstoverlevering
  Preken voor het liturgisch jaar
  Lang luisteren
  Verschillende noties van tijd: de langste en de kortste"
  De predikant als pastor
  Het liturgisch jaar bij Augustinus
    De nacht van Pasen als middelpunt
    De achtste, veertigste en vijftigste dag van Pasen
    Veertig dagen voorbereiding
    De verschijning van de Heer: Kerstmis en epifanie
    Van dag tot dag - van week tot week
  Dankwoord
Literatuur
   Latijnse tekstuitgaven
   Vertalingen
   Achtergrondliteratuur
  Wenken voor de lezer
Teksten
  Sermo 198   - Wie wijst ons de weg naar God
  Sermo 223C - Slapend als een leeuw
  Sermo 223H - Bergen weerkaatsen het licht
  Sermo 223I - Laat lichten uw hart en geweten
  Sermo 223J - Laat de liefde de wacht houden
  Sermo 223K - Lichtjes in de nacht
  Sermo 228A - Dood voor de zonde, levend voor God
  Sermo 228B - U verandert in het lichaam van Christus
  Sermo 229  - Tot heerlijk brood gebakken
  Sermo 229C - Als het geslachte lam
  Sermo 229G - Geloven tussn de klippen door
  Sermo 229I - Als lopend vuur
  Sermo 229K - Rakelings nabij
  Sermo 229M - Wie goed rekent, gelooft het wel
  Sermo 236  - Verrezen als keimend zaad
  Sermo 236A - Heiligen door rover onderwezen
  Sermo 238  - De zichtbare bruid en de onzichtbare bruidegom
  Sermo 248  - Een kwestie van goed rekenen
  Sermo 249  - Is tien plus zeven tien?
  Sermo 252A - 17 is de wortel van 153
  Sermo 255A - De lofzang is de spijs voor de ziel
  Sermo 257  - Waar heeft u die wijsheid vandaan? 
  Sermo 260  - Besneden op de achtste dag
  Sermo 260A - Het doopgeschenk van Christus
  Sermo 260B - Zoek nu het hemels rijk
  Sermo 260C - Een week met acht dagen
  Sermo 262  - De glorie van Christus
  Sermo 272A - Wonder boven wonder
  Sermo 369 - Emmanuël uit het zaad van Israël
  Sermo 370 - Laat alle standen jubelen om Christus
  Sermo 371 - Eer God met uw lichaam
  Sermo 372 - Als bruidegom en held
  Sermo 373 - Zonder strijd al bekroond 
  Sermo 374 - Op zoek naar God 
  Sermo 375A - Als leeuw en lam 
  Sermo 375C - De gelovige vrouw en de ongelovige man
  Sermo 376A - Als zwaluwjongen het nest verlaten
  Sermo over het belang van het vasten: Niemand haat zijn eigen vlees
  Aantekeningen, noten
Overzicht Augustinus' Sermones de tempore in het Nederlands
Overzicht sermones de tempore van de nummering Morin / Mayer naar de nummering Lambot / Verbraken. 
Register op bijbelteksten
Register op niet-bijbelse geschriften 

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117 
Enarrationes 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

26 Mei 2021