Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Rechterkolom eigen publicaties
zoeken
printen

Fuhrer - Augustinus

Augustinus / Therese Fuhrer. - Darmstadt: Wissenschaftliche BuchGesellschaft, 2004. - VII, 200 p.; 24 cm.- (Klassische Philologie kompakt) ISBN: 3-534-15768-0. - pb.
Annotatie : Recensie door T.J. van Bavel in : Tijdschrift voor theologie ; 45 (2005), p. 210


INHOUD
Inhaltverzeichnis:
A. Augustin im Diskurs der Spätantike: 
  A1: Der diskurs der Spätantike: Personen, Themen und Tendenzen
  A2: Leben: "Dichtung und Wahrheit"
B. Die Schriften: Themenschwerpunkte
   B1: Überblick
   B2: Die Frühdialoge: Klassische Formen und Fragestellungen
   B3: Mensch, Welt, Gott
   B4: Die Confessiones : Subjekt- und Textanalyse im Gespräch mit Gott
   B5: De civitate Dei : Die "Befreiung von der Geschichte"
   B6: Die exegetischen Schriften: Text und "Wahrheit"
   B7: Körperlichkeit, Sexualität und Mönchtum: Die moraltheologischen Schriften
Epilog: Ausblick
Abkürzungen
Bibliographischer Anhang : Einführungen, Lexika, Kritische Überlieferungen, Übersetzungen, Zeitschriften, Forschungsberichte
Register.

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117 
Enarrationes 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

26 Mei 2021