Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Rechterkolom eigen publicaties
zoeken
printen

Als licht in het hart

Als licht in het hart : Preken voor het liturgisch jaar (1) [sermones de tempore] / Augustinus ; vertaald door Joost van Neer, Martijn Schrama OSA, Anke Tigchelaar en Paul Wammes; ingeleid en van aantekeningen voorzien door Martijn Schrama o.s.a. - Baarn: Ambo, 1996. - (Ambo-Klassiek). - p. 295. - ISBN : 90-263-1390-x. -

Uitverkocht, wel beschikbaar als pdf.  

Klik hier voor het pdf-bestand van Als licht in het hart  (17 MB nieuw venster) 
Het Augustijns Instituut beheert de auteursrechten van deze vertaling. 
Voor eigen gebruik kunt u uit deze vertaling citeren. 
Neem voor andere vragen contact op met het Augustijns Instituut, studiesecretariaat.

 

Selectie van 60 preken uit de groep sermones de tempore (preken over het tijdeigen). Het gaat om preken voor de liturgische feesten: kerstmis, nieuwjaarsdag, epifanie, de veertigdagentijd, de paasnacht, de eerste week van de paastijd, hemelvaartsdag en pinksteren.

INHOUD
Inleiding
  Overlevering van de handschriften
  Tekstoverlevering in druk
  Improvisatie
  Het genre van Augustinus' sermones
  Preken volgens de Schriften
  Plaats ven functie in de liturgie
  De taak van de lector in de dienst van het Woord
  Luisteren naar een spreker
  Uitgangspunten bij de selectie
  Uitgangspunten bij het vertalen
  Tot slot
Literatuur
  Latijnse tekstuitgaven
  Vertalingen
  Achtergrondliteratuur
  Wenken voor de lezer
Teksten
  Kersttijd: Sermones 189, 191, 195, 196, 196A 
  Openbaring van de Heer: Sermones 201, 202, 203, 204A, 205, 375 
  Veertigdagentijd: Sermones 208, 210, 211, 216, 217
  Goede Vrijdag: Sermones 218, 218B 
  Paastijd: Sermones 219, 222, 223A, 223B, 223D,223E, 223F, 223G, 226, 229B, 229F, 229J, 229O, 229P, 235, 237, 239, 242A, 243,245, 246, 247, 250, 251, 252, 253, 256, 259, 260D, 260E 
  Hemelvaartsdag: Sermones 263, 263A, 265A, 265B, 265D, 265F, 377, 395
  Pinksteren: Sermones 266, 267, 272, 378 
 

 


 

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117 
Enarrationes 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

26 Mei 2021