Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Rechterkolom eigen publicaties
zoeken
printen

Commentaar op psalm 118/119

Commentaar op psalm 118/119 [Enarratio] / Aurelius Augustinus ; vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door T.J. van Bavel, o.s.a. – Baarn: Ambo = Antwerpen: Kritak, 1996. – 180 p. Hb – ISBN: 90-263-1429-9.
Uitverkocht.

[flaptekst] Van oudsher vormen de psalmen een belangrijk onderdeel van de cultus in de tempel van de synagoge. Psalmen zijn de grondslag van de Joodse spiritualiteit. Als zodanig zijn ze ook door de christelijke kerk overgenomen. Met dit verschil dat de christenen, zeker in de oudheid, de teksten van het eerste verbond vooral lazen in het licht van Chris­tus. Tegelijk pasten ze de oude teksten toe op de kerk en het concrete leven van de christenen. Deze uit­gangspunten vindt men terug in Augustinus' commentaren op de psalmen.
    Het hoofdthema van Augustinus' commentaar op psalm 118/119 is de leer van de genade, zoals hij die aan­wezig ziet in deze psalm. Daarin ko­men belangrijke onderwerpen aan bod, zoals: de verhouding tussen ge­nade en wet, de leer over het gebed, de christologische interpretatie van het eerste verbond. Psalm 118/119 is de laatste van de honderdvijftig die Augustinus op vergevorderde leeftijd (in 422) commentarieerde en geeft een goed inzicht in zijn be­nadering van de psalmen en in zijn werkwijze bij het toelichten ervan voor de gelovigen van zijn tijd.
    Tarsicius Jan van Bavel (1923) promoveerde in 1954 te Fribourg (Zwitserland) met het proefschrift Recherches sur la christologie de S. Augustin. Van 1969 tot 188 was hij hoogleraar Christologie en Latijnse patrologie aan de Katholieke Universiteit te Leuven. Momenteel is hij directeur van het Augustijns Historisch Insti­tuut te Heverlee.


INHOUD
Voorwoord
Vertaling Commentaar op psalm 118/119
  Preken 1 tm 32
Aantekeningen

 

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117 
Enarrationes 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

26 Mei 2021