Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Rechterkolom eigen publicaties
zoeken
printen

Preken voor het volk

Preken voor het volk : handelende over de Heilige Schrift en het eigen van den tijd / Sint Augustinus ; vertaald en ingeleid door Christine Mohrmann. - (Monumenta Christiana: Bibliotheek van christelijke klassieken; Geschriften van de kerkvaders; 1) Utrecht; Het Spectrum, 1948. - 469 p. Hb.
Uitverkocht.

[Uit de inleiding] Een keuze uit de door de Dom G. Morin in 1930 uitgegeven Sermones post Maurinos reperti. De vertaalster heeft zich bij haar keuze laten leiden door welke teksten de huidige lezer zouden kunnen boeien en hem in geestelijke zin iets zouden kunnen schenken. In de onderhavige keuze komt Augustinus naar voren als exegeet, dogmaticus en als zielzorger. In de kerstpreken vindt de lezer diepzinnige beschouwingen over het geheim van de menswording. In de preken van de Goede Week verwoordt Augustinus diepe gedachten over het verlossingswerk. In de exegetische homiliën zal de lezer elke historische, cultuurhistorische en topografische toelichting op de bijbelteksten missen, maar hij zal er over verbaasd staan, hoe Augustinus woorden en zinnen toelicht. Hij zal getroffen worden door talloze schone en vaak briljante gedachten, die als even zo vele edelstenen flonkeren in bijna elke preek, ja vooral in de meest pretentieloze toespraken voor een eenvoudig gehoor.

INHOUD
Woord vooraf
Inleiding
Bibliographie
Preken handelende over de H. Schrift:
 sermo   2: Over Genesis 22: Het offer van Abraham
 sermo 14: Over psalm 9,14
 sermo Denis 21 ( = sermo 15A): Over psalm 32,1
 sermo 17: Over psalm 49,3
 sermo 21: Over psalm 63,11
 sermo 22: Over psalm 67,3
 sermo 29: Over psalm 117,1
 sermo 30: Over psalm 118, 133 en over Romeinen 7,14. 
 sermo 31: Over psalm 125, 5-6
 sermo 43: Over Isaias 7,9
 sermo 52: Over Mattheus 3,13-17
                 De heilige Drievuldigheid
 sermo Morin 11 (= sermo 53A): Over Mattheus 5,1-10
                 De acht zaligheden
 sermo 56: Over Mattheus 6,9-13 Het Onze Vader. 
 sermo 65: Over mattheus 10,28
 sermo Mai 126 (= sermo 68): Over Mattheus 11, 25-26
 sermo 70: Over Mattheus 11,28
 sermo 73: Over Mattheus 13
                 De parabelen van den zaaier
 sermo 86: Over Mattheus 19,21
 sermo Frangipane 9 (= sermo 114A): Over Lucas 6,37
 sermo 98: Over Lucas 7,12-15 
                 en over de drie ten leven gewekte doden. 
 sermo 104: Over Lucas 10,38-42 
                  Martha en Maria
 sermo Caillau 2,11 (= sermo 112A): Over Lucas 15, 11-32 
                  De twee zonen in het Evangelie
 sermo 119: Over Johannes 1,1-14
 sermo 120: Over Johannes 1,1
 sermo 126: Over Johannes 5,19
 sermo Mai 129 (= sermo 132A): Over Johannes 6,51-58 
                  De heilige Eucharistie
 sermo 132: Over Johannes 6,56
 sermo 137: Over Johannes 10,1-16 
                  De herder, de huurling, de dief
 sermo 138: Over Johannes 10,11 
 sermo 151: Over Romeinen 7,15
 sermo 175: Over 1 Timotheus 1,15
Preken handelende over het eigen van den tijd:
 sermo 185: Op Kerstmis
 sermo 187: Op Kerstmis
 sermo 190: Op Kerstmis
 sermo Frangipane 4 (= sermo 189): Op Kerstmis
 sermo 198: Op Nieuwsjaarsdag
 sermo 200: Op Driekoningen
 sermo 206: Voor de veertigdaagse vasten
 sermo 207: Voor de veertigdaagse vasten
 sermo 209: Voor de veertigdaagse vasten
 sermo Morin Guelferb. 3 (= sermo 218C): 
                  Het lijden des Heren
 sermo 215: Bij het opzeggen van de geloofsbelijdenis
 sermo 223: In den paasnacht
 sermo 225: Op het Paasfeest. Tot de pasgedoopten
 sermo Denis 5 (= sermo 375B): Op eersten Paasdag
 sermo Wilmart 9 (= sermo 229D): Op het Paasfeefst
 sermo Morin Guelferb. 9 (= sermo 229E): Op Paasmaandag
 sermo 231: Paasweek. 
                  Over de verrijzenis van Christus volgens Marcus
 sermo 232: Paasweek. 
                  Over de verrijzenis van Christus volgens Lucas
 sermo 240: Paasweek. Over de opstanding der lichamen.  
 sermo 241: Paasweek. Over de opstanding der lichamen. 
 sermo 242: Paasweek. Over de opstanding der lichamen. 
 sermo 244: Paasweek. Over Johannes 20
 sermo 255: In de Paasweek. Het Alleluia.
 sermo Morin Guelferb. 14 (= sermo 229L): Op Donderdag van de Paasweek
 sermo Morin Guelferb. 16 (= sermo 229N): Op Witten Zaterdag
 sermo 261: Op 's Heren Hemelvaart
 sermo 264: Op 's Heren Hemelvaart
 sermo Morin Guelferb. 20 (= sermo 265C): Op 's Heren Hemelvaart
 sermo 269: Op Pinksteren
 sermo 271: Op Pinksteren
 sermo 272: Op Pinksteren. Tot de pasgedoopten
Register van bijbelplaatsen


kleiner A  -  A groter
Sitemap

 Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117 
Enarrationes 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

26 Mei 2021