Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Rechterkolom eigen publicaties
zoeken
printen

Twintig preken

Twintig preken van Aurelius Augustinus / ingeleid, vertaald en toegelicht door Gerard Wijdeveld. Baarn: Ambo, 1986. - 208 p. pb. - ISBN: 90-263-0759-4. -
Uitverkocht.

De schrijver van de Belijdenissen van De stad van God en van nog meer dan honderd andere omvangrijkere en kleinere boeken is ook een groot redenaar geweest, een geweldig predikant. Een onvermoeibaar predikant ook: tussen 391 toen hij priester werd, en zijn dood in 430 heeft Augustinus naar schatting zo'n 8000 preken gehouden, niet alleen in zijn eigen bisschopsstad Hippo, maar ook op veel andere plaatsen in de Romeinse provincie Africa, met name in de hoofdstad Carthago. Dat wij van die preken nog ongeveer het tiende deel kunnen lezen - Augustinus werkte niet met vooraf ge¬schreven teksten, maar improviseerde zijn preken – danken wij allereerst aan de stenografen die ze hebben opgenomen en de uitgewerkte teksten ook aan anderen ter beschikking hebben gesteld. Veel preken hebben een plaats gekregen in Augustinus’ bijbelcommentaren en zijn in het raam van die grotere gehelen verspreid en overgeleverd. De nalatenschap bestaat echter daarnaast nog uit ongeveer 550 losse preken, over de meest uiteenlopende onderwerpen. Uit die verzameling van unieke documenten, letterlijke weergaven van wat Augustinus heeft gezegd, zijn er door Gerard Wijdeveld twintig uitgekozen, vertaald en toegelicht. De preken van Augustinus waren bestemd voor een gehoor van merendeels eenvoudige mensen; de grote theoloog en taalkunstenaar wist met die eenvoudigen eenvoudig te zijn zonder afbreuk te doen aan de hoogten en diepten van de leer die hij verkondigde, maar ook zonder zijn ongemene taalkunst ongebruikt te laten. Waar hij briljant is, is hij doorgaans vooral diepzinnig. En zowel van Augustinus’ diepzinnige eenvoud als van zijn schitterende taalkunst heeft Wijdevelds vertaling een aantrekkelijk en boeiend beeld gegeven.

INHOUD
Inleiding
Sermo  213: Over het symbolum
Sermo    58: Over het Onze Vader
Sermo      9: Over de tien snaren
Sermo  184: Op Kerstmis
Sermo  199: Op Epifanie
Sermo 229A: Op Paaszondag
Sermo 229H: Op dinsdag in de Paasweek
Sermo  224: Op Beloken Pasen
Sermo  254: In de Paastijd
Sermo  265: Op Hemelvaartsdag
Sermo  268: Op Pinksteren
Sermo  286: Op het feest van de martelaren Protasius en Gervasius
Sermo  291: Op de geboortedag van Johannes de Doper
Sermo  300: Op het feest van de Makkabese martelaren
Sermo  305: Op het feest van Sint Laurentius
Sermo    53: Over de zaligprekingen
Sermo    60: Over het vergaren van aards bezit
Sermo    97: Over de laatste dag
Sermo  339: Op de verjaardag van zijn bisschopswijding
Sermo - : Over de verwoesting van de stad Rome (tekst zie CCSL deel 46, p. 243-262)
Aantekeningen

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117 
Enarrationes 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

26 Mei 2021