Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Rechterkolom eigen publicaties
zoeken
printen

De weg komt naar u toe

De weg komt naar u toe : Preken over teksten uit het Johannesevangelie [Sermones de scripturis 117-147A + 368] / Augustinus ; vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Joke Gehlen – Springorum, Vincent Hunink, Hans van Reisen en Annemarie Six – Wienen. – Budel: Damon, 2007. – ISBN : 978-90-5573-767-3. – 384 p. - € 37,90 gebonden uitgave.
Ook verkrijgbaar op het Augustijns Instituut - Studiesecretariaat.

[flaptekst] Bijna veertig jaar lang heeft Augustinus (354-430) in het Noord-Afrikaanse Hippo Regius de geloofsgemeenschap als predikant gediend. Van heinde en verre kwamen mensen naar deze havenstad om zelf de woorden van de befaamde bisschop te beluisteren of zijn preken in opdracht van anderen op te tekenen. Zo zijn ongeveer zeshonderd preken van hem bewaard gebleven.
Voor deze bundel werden 43 preken uitgekozen van de sermones de scripturis. In deze groep preken staat de behandeling van een bijbeltekst centraal. De weg komt naar u toe bevat alle bewaard gebleven preken van Augustinus over pericopen uit het Johannesevangelie. De meeste Latijnse teksten waren al eeuwenlang bekend maar van twee preken werden de grondteksten pas ongeveer vijftien jaar geleden teruggevonden. Van 35 preken verschijnt in dit boek de eerste Nederlandse vertaling.
     Augustinus valt in deze preken te leren kennen als een zorgvuldige uitlegger van de bijbel, een toegewijd pastor en een diepzinnig theoloog. Als geen ander beijverde hij zich om de rijkdom van bijbelse passages voor allerlei mensen toegankelijk te maken: zijn preken sprankelen van levend geloof, diepe wijsheid en pastorale zorg. De bisschop verkondigt daarin aan zijn luisteraars en lezers Jezus Christus als een weg tot God. Door zijn komst is die weg naar ons toegekomen. We hoeven de weg naar God dus niet meer te zoeken. We hoeven maar op te staan en te gaan lopen - op ons karakter in plaats van op onze voeten.

Radiointerview met Joke Gehlen-Springorum, Vincent Hunink en Hans van Reisen in Verum Bonum Pulchrum: Eerste Paasdag 2007  

 

inkijkexemplaar


INHOUD:
Inleiding (p.1-29) : Het Johannesevangelie. Achtergronden. Moeilijkheden. Literaire kracht. Augustinus' preken over teksten uit Johannes. De visie van Augustinus. Christelijke identiteit: debatteren over Jezus in de tijd van Augustinus. Arianen. Donatisten. Pelagianen. Nestorianen. Neoplatonisten. Pastoraal predikant. De weg komt naar u toe.
Over deze vertaling (p. 30-39) : Literatuur : 1. Tekstuitgaven. 2. Vertalingen a) van Augustinus' sermones b) andere gebruikte vertalingen. 3. Achtergrondliteratuur. Praktische informatie : 1. Gebruikte afkortingen in literatuurverwijzingen. 2. Gebruikte afkortingen van de bijbelboeken. Paragraafnummers en tussenkopjes. 4. Schriftcitaten en –verwijzingen. 5. Afbeelding. 6. Lijst van de behandelde evangelieteksten. 7. Tabel van preeknummers.
De weg komt naar u toe : Preken (p. 41-347)
  Sermo 117:   Hoe oud is het Woord?
  Sermo 118:   Zo Vader zo Zoon.
  Sermo 119:   Een woord dat blijft.
  Sermo 120:   Het woord aan het Woord.
  Sermo 121:   Tweemaal geboren.
  Sermo 122:   Zijn wij voorgekropen?
  Sermo 123:   Reken woekerrente!
  Sermo 124:   Het is zo voorbij.
  Sermo 125:   Achtendertig jaren tussen vijf zuilengangen.
  Sermo 125A: Blind ziende.
  Sermo 126:   Eerst geloven, dan zien.
  Sermo 127:   Wat geen oog heeft gezien.
  Sermo 128:   Vechten geblazen!
  Sermo 129:   Een stem voor lichaam en hoofd.
  Sermo 130:   Brood uit de hemel.
  Sermo 130A: Maak werk van God.
  Sermo 131:   De weg kwijt.
  Sermo 132:   Veel mannen doen onder voor hun vrouw.
  Sermo 132A: Christus eten.
  Sermo 133:   Heeft de Waarheid gelogen?
  Sermo 134:   Vasthouden!
  Sermo 135:   Open de ogen van je hart.
  Sermo 136:   Dubbel blind.
  Sermo 136A: Luistert God niet?
  Sermo 136B: Dubbel wonder.
  Sermo 136C: God luistert wel!
  Sermo 137:   Huurling of herder.
  Sermo 138:   Waar rust jij in de middag?
  Sermo 139:   De Vader goud, de Zoon zilver?
  Sermo 139A: Weg die steen!
  Sermo 140:   Geboren opdracht.
  Sermo 140A: Van God tot mens. 
  Sermo 141:   De weg komt naar u toe.
  Sermo 142:   God is al nederig.
  Sermo 142A: Doop of dood!
  Sermo 143:   Er is maar één zonde.
  Sermo 144:   Beschuldigd van gerechtigheid.
  Sermo 145:   Hoop en vrees.
  Sermo 145A: Mijn Heer en mijn God.
  Sermo 146:   Van schapen en bokken.
  Sermo 147:   Driemaal gelogen, driemaal bekend.
  Sermo 147A: Van wie zijn de schapen?
  Sermo 368:   Houd van jezelf.
Registers: Register op bijbelteksten. Register op klassieke auteurs.

 

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117 
Enarrationes 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

26 Mei 2021