Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Rechterkolom eigen publicaties
zoeken
printen

Van aangezicht tot aangezicht

Van aangezicht tot aangezicht: Preken over teksten uit het evangelie volgens Matteüs [sermones de scripturis 51-94] / Aurelius Augustinus; vertaald en van aantekeningen voorzien door Joost van Neer, Martijn Schrama en Anke Tigchelaar; ingeleid door Joost van Neer. -
Budel: Damon, 2010, 676 p.  (2de gew. herdruk) Pb. - ISBN: 978-94-6036-181-4. -
(1ste druk: Amsterdam: Ambo-Anthos, november 2004. - ISBN: 90-263-1890-1)
Ook verkrijgbaar op het Augustijns Instituut - Studiesecretariaat. pb € 40,00

Dit is de vierde bundel in de reeks preekvertalingen van het Augustijns Instituut. In dit boek staan de vertalingen van de zestig bewaard gebleven preken van Augustinus over teksten uit het evangelie volgens Matteüs (de preeknummers 51-94). Het boek bevat naast de vertalingen een inleiding, verklarende noten en een register op bijbelplaatsen.

In zijn preken leren we Augustinus kennen als een veelzijdig man. Hij betoont zich een diepzinnig denker en een uitstekend leraar. Als geen ander is hij in staat om de rijkdom van de Schrifteksten op een creatieve, maar altijd heldere en aansprekende manier voor een breed publiek toegankelijk te maken. Dit verklaart waarom het nog steeds de moeite loont om zijn werk te lezen, ondanks de afstand die er tussen de huidige lezer en hem bestaat in ruimte en tijd. Deze vertaling stelt de lezer in staat om Augustinus van aangezicht tot aangezicht te leren kennen.

Ten opzichte van de eerste druk zijn de inleiding en een aantal voetnoten gewijzigd.
Voor overwegingen uit Augustinus bij de zondagsviering (A-jaar) zie Webarchief - Liturgie - A-jaar 

inkijkexemplaar   

Voor een interview of voorleesfragment hierover zie de pagina Soundcloud.

 

INHOUD
Augustinus als lezer van de bijbel
Het oeuvre van Augustinus en de bijbel
Het evangelie volgens Matteüs: de mogelijke bronnen van Augustinus
Het werk van Augustinus en het evangelie volgens Matteüs
De voorkeur van Augustinus voor Matteüs
  Matteüs, van tollenaar tot evangelist
  Het auteurschap van Matteüs
  Het evangelie volgens Matteüs: het eerste evangelie
  Inspiratiebron voor het dagelijks leven
  Jezus de leraar
Preken in theorie en praktijk
Tekstoverlevering
  Bijzonderheden
  Plaats en tijd
  Lengte en duur
  Contekst en toehoorders
Dankwoord
Literatuur
  1. Latijnse tekstuitgaven
  2. Vertalingen
  3. Naslagwerken
  4, Achtergrondliteratuur
Praktische informatie
Teksten: Van aangezicht tot aangezicht 
Sermo 51   De zoon van
Sermo 52   Hoe de Drie-eenheid zich aan ons vertoont
Sermo 53   Van aangezicht tot aangezicht
Sermo 53A  In praktijk brengen
Sermo 54   Lichtend voorbeeld
Sermo 55   De temmer getemd
Sermo 56   Onze vader (1)
Sermo 57   Onze vader (2)
Sermo 58   Onze vader (3)
Sermo 59   Onze vader (4)
Sermo 60   Luisteren
Sermo 60A  Vrouw, groot is uw geloof
Sermo 61   Vandaag rijk, morgen arm
Sermo 62   Ik ben een beeldenbestormer
Sermo 62A  Nederig en vurig
Sermo 63   Maak Christus wakker
Sermo 63A  Gezond worden
Sermo 63B  De Heiland die iedereenkent
Sermo 64   De sluwheid van de slagn en de eenvoud van de duif
Sermo 64A  De slwuheid van slangen
Sermo 65   De onsterfelijke ziel kan sterven
Sermo 65A  Maar één verzoek
Sermo 66   Wie is de grootste ?
Sermo 67   De lamp
Sermo 68   Op jacht naar God
Sermo 69   De nok van de liefde
Sermo 70   In de beproeving het einde
Sermo 70A Bijeen
Sermo 71   Er staat niet ...
Sermo 72   De vraag is: wat is goed?
Sermo 72A  De moeder
Sermo 73   Zoek de goede dagen
Sermo 73A  Tot de oogst
Sermo 74   Moet je luisteren naar een schriftgeleerde?
Sermo 75   Een spook!
Sermo 76   Kracht wordt in zwakheid volkomen
Sermo 77   Hoogmoed en nederingheid
Sermo 77A  Dan zal God ons helpen
Sermo 77B  Blijf bidden
Sermo 77C  Terechtwijzen
Sermo 78   Op de berg: de bron
Sermo 79   Op de berg: de stem
Sermo 79A  Op de berg: de zon
Sermo 80   Zoals wij zijn zo zijn de tijden
Sermo 81   Zachtmoedig
Sermo 82   Onder vier ogen
Sermo 83   Zeventig maal acht keer vergeven
Sermo 84   Gelukkig leven
Sermo 85   Voor rijk en arm
Sermo 86   Hebzucht, spilzucht en gerechtigheid
Sermo 87   Loon naar werken
Sermo 88   Weg van daar
Sermo 89   Letterlijk of figuurlijk
Sermo 90   Goed of slecht
Sermo 90A  Het ene gebod is genoeg
Sermo 91   Help elkaar
Sermo 92   Zoon en Heer
Sermo 93   Wees waakzaam
Sermo 94   Ontvangen ... uitgeven
Aantekeningen
Lijst van behandelde evangelieteksten
Tabel van preeknummers
Register op bijbelteksten

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117 
Enarrationes 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

26 Mei 2021