Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustinus' Werken > Research > Biografieën Print
zoeken
printen

Biografieën Print

Levensbeschrijvingen van Augustinus

 

   
2015

Augustine. Conversions and Confessios / Robin Lane Fox. Penguin Books, nov. 2015. ISBN: 9781846144004 Hb. 24 cm. 672 p. 
Een levensbeschrijving waarin de nieuwste inzichten zijn verwerkt, met o.a. meer aandacht voor zijn periode als manicheeër, de invloed die de Griekse filosofie op hem had. Om de betekenis van zijn bekering meer achtergrond te geven, gebruikt de auteur twee tijdgenoten, een oudere romein en een jonge christen.
zie http://www.penguin.co.uk/books/augustine/9781846144004/  

2012

Life of Augustine 1: Childhood to episcopal consecration (354-396) / Louis Sébastien Le Nain de Tillemont ; introd., annot. and transl. by Frederick Van Fleteren. – Peter Lang, 2010. – ISBN: 978-1-4331-0284-4 (Collectanea Augustiniana ; 7)

Life of Augustine 2: The Donatist controversy (396 - 411) / Louis Sébastien, Le Nain de Tillemont ; introd., annot. and transl. by Frederick Van Fleteren. – Peter Lang, 2012. – ISBN: 978-1-4331-0285-1  (Collectanea Augustiniana ; 8)  

'At a time when philosophers and theologicans have ample opportunity to present their understandings of Augustine's thought, no small benefit will come from spending time with the historical research found in the life of Augustine by Louis Sébastien. Le Nain de Tillemont, an eminent historican of the seventeenth century. He is known as an historian who was so thorough and accurate in his scholarship that he can still be consulted with profit.'

2011 Augustinus of Hippo: Faithful Servant, Spiritual Leader / Thomas F. Martin, OSA & Allan D. Fitzgerald, OSA. - Library of World Biography. 2011, 158 p. ISBN: 978-0-205-56831-4 pb. 
recensie zie Open Vensters nr 52 september 2013 pagina 6
2009 Augustine of Hippo : a life / Henry Chadwick ; [with a forew. by Peter Brown ; with a reading list compiled by Gillian Clark] . Oxford: OUP, 2009. – XX, 177 p.-  ISBN: 978-0-19-956830-7
Vertaald als:  Augustinus van Hippo / vert. door Wim Sleddens
2008 Augustinus, de kerkvader van het westen : zijn leven, zijn leer, zijn invloed / K. van der Zwaag ; ingel. door J. van Oort . – Uitgebr. en geact. herdr. (1ste dr 1993). – 384 p.- ISBN: 978-90-5829-911-6.
Levensbeschrijving van Augustinus, waarin hij als voorloper van de Reformatie getekend wordt en veel aandacht uitgaat naar zijn conflict met Pelagius.
2008 Augustinus de zielzorger/ F. van der Meer ; met actuele inleiding door prof. T.J. van Bavel OSA en dr. W.A.H.M. Kusters. - Kampen: Kok, 2008.- 650 p., 25 blz. pl. ; 25 cm. – (Monografieën over Europese cultuur ; 14). - ISBN: 978-90-435-1381-4.- 
Bibl.ann.: Heruitgave in huidige spelling van de 2e druk van 1949. - Oorspr. uitg. : Utrecht : Spectrum, 1947. - Met lit. opg. en reg.
2006 Augustinus van Hippo : beknopt overzicht van zijn leven en werk / Hans van Reisen. - 5e gew. dr., 2006 (1ste dr 1995) . – 36 p. - ISBN : 978-90-801762-9-4
2005 Augustine, a new biography / by James J. O’Donnell. – New York: HarperCollins, 2005. – XIV, 396 p. – ISBN : 0-06-053537-7.
2002 St. Augustine / Serge Lancel ; transl. By Antonia Nevill. - London: SCM Press, 2002 . - ISBN: 0-334-02866-3. -
Oorspr. Titel: Saint Augustin. - Paris: Fayard, 1999.
2001 Augustine : a very short introduction / Henry Chadwick. - Oxford: OUP,2001. - 134 p.- ISBN: 0-19-285452-6.
2001 Augustinus / Garry Wills Wills ; [vert. uit het Engels door Jan Braks]. - Amsterdam: Balans, 2001. – ISBN: 90-5617-351-0
Oorspr.: Saint Augustine. - New York [etc.]: Lipper/Viking, 1999. - (Penguin lives).
2000 Augustine of Hippo: a biography / Peter Brown. - New ed. with an epilogue. - Berkeley, CA: University of California Press, 2000 (1ste dr 1967).- ISBN: 0-520-22757-3.
1997 St Augustine of Hippo : life and controversies / Gerald Bonner. – Norwich: Canterbury Press, 1997 [ Rev. ed. of 1986]. – VII, 480 p.- ISBN: 0-907547-52-4.  
1996 Aurelius Augustinus : ein Lebensbild / Agostino Trapè ; übers. von Uta Brehme. - 2. überarbeitete und ergänzte Ausg. [oorspr.1988].- München: Neue Stadt, 2006. - 305 p. -ISBN: 978-3-87996-677-6.
Oorspr. Titel : L'uomo, il pastore, il mistico. - Fossano: Esperienze, 1976.
Ook vertaald als: Saint Augustin : l'homme, le pasteur, le mystique. - Paris: Fayard, 1988. - ISBN: 2-213-02123-6.

1992

Augustinus van Hippo : Een biografie / Peter Brown ; vert. door Carla Verheijen en Karin Dorsselaer. - Amsterdam: Agon, 1992. - ISBN : 90-5157-100-3. -
Oorspr. Titel : Augustine, a biography. - London: Faber & Faber, 1967.

1991

Augustinus: de boodschap van een leven / Vera Paronetto ; vert. uit het Italiaans door Lutgart Debroey . - Averbode: Altiora, Helmond: Helmond, 1991. - ISBN: 90-317-0882-8.
kleiner A  -  A groter
Sitemap
29 Mei 2018