Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustinus' Werken > Vertalingen > Vertalingen Print
zoeken
printen

Vertalingen Print

Nederlands   Deutsch  English  Français  Italiano   Español

Alleen verwijzingen naar series!

Nederlands

Voor het Nederlands taalgebied bestaat er geen integrale serie. Voor de afzonderlijke Nederlandse publicaties zie

 • De kolom \"vertalingen\" in Databank Opera omnia Augustini 

 • Publicaties - NL  van het Augustijns Instituut (met name voor de sermones)

 • Een uitputtend overzicht van (zeer) oude Nederlandse vertalingen tot circa 1992 van onder andere Augustinus is vermeld in het boek De Oudheid in het Nederlands : Repertorium en bibliografische gids / Patrick De Rynck en Andries Welkenhuysen. – Baarn: Ambo, 1992. ISBN : 90 263 1098 6. -
  Dit boek (zonder het in 1997 verschenen supplement) is inmiddels ook online toegankelijk als onderdeel van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren - Rynck
  Nota Bene : de grote stroom aan Augustinusvertalingen die vanaf het midden van de jaren negentig op gang kwam, is dus niet in dit overzicht opgenomen. Zie hiervoor de kolom Vertalingen in de Databank Opera omnia Augustini 

 

Duits / Deutsch

 • Augustinus Heute / Augustinus-Institut Würzburg. - Würzburg: Augustinus-Verlag, 1975-... Thematisch opgezette reeks rond actueel thema.

 • Sankt Augustinus: Der Lehrer der Gnade / Augustinus-Institut Würzburg. - Würzburg: Augustinus-Verlag, 1955-... - Lopende serie, Latijn-Duits van zijn antipelagiaanse werken.

 • Sankt Augustinus: Der Seelsorger / Augustinus-Institut Würzburg. - Würzburg: Augustinus-Verlag, 1949-1975. - Afgesloten serie van zijn moraaltheologische werken.

 • Augustinus Opera = Werke : kritische Gesamtausgabe (lateinisch-deutsch) / hrsg. von Wilhelm Geerlings ; in Verbindung mit Siegmar Döpp ... [et al.] - Paderborn [etc.] : Schöningh, 2002- … - 24 cm. – Lopende serie. De serie zal bestaan uit 130 banden

 • Aurelius Augustinus\' Werke = Deutsche Augustinusausgabe / herausg. von Carl Johann Perl. - Paderborn: Ferdinand Schöningh, 1955-1984. - Afgesloten serie.

 • Die Hauptwerke des Aurelius Augustinus. - (Bibliothek der Kirchenväter). - München: Kösel-Pustet, 1911-1935. - Afgesloten serie. 

 

Engels / English

 • The works of Saint Augustine: A translation for the 21st century (AHI); Augustinian Heritage Institute. - New York: New City Press, 1990-... ISBN: 1-56548-055-4 (series). Lopende serie.

 • The Fathers of the Church, a new translation (FC). - Washington, D.C.: The Catholic University of America Press, 1947-...- ISSN: 0014-8814. - Lopende serie waarin ook vertalingen van werken van Augustinus zijn opgenomen.

 • Ancient Christian Writers (ACW): the works of the Fathers in translation. - New York: Newman Press, 1946. - Lopende serie waarin ook vertalingen van werken van Augustinus zijn opgenomen.

 • A select library of the Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church (NPNF) / ed. by Philp Schaff ; reprint. - Grand Rapids: Eerdmans, 1988-89. - Afgesloten serie, oorspr. verschenen in 1886, herdrukt in 1988.

 • Bij de Early Church Fathers is de serie Nicene and Post-Nicene Fathers online toegankelijk. De delen met werken van Augustinus bevinden zich in series I, vol. 1-8. De (verouderde) vertalingen, zonder inleidingen of voetnoten, bevatten veel scanfouten.

 

Frans / Français

 • Bibliothèque Augustinienne : Oeuvres de saint Augustin. - Paris : Desclée De Brouwer, Institut d\' Études Augustiniennes, 1949- ... - ISSN : 0996-4657. Lopende serie, Latijn-Frans.

Italiaans / Italiano

 • Nuova Biblioteca Agostiniana (NBA): Opere di Sant\' Agostino / a cura della Cattedra Agostiniana presso l\' \"Augustinianum\" di Roma. - Roma : Città Nuova, 1965-... Lopende serie Latijn-Italiaans. Alle gepubliceerde teksten en vertalingen van de NBA zijn ook online toegankelijk op de Augustijnse site http://www.augustinus.it/italiano/index.htm. voor tekst en vertaling. Voor een overzicht van verschenen teksten zie http://www.augustinus.it/novita/edizioni/index.htm 

 

Spaans / España

 • Obras completas de San Agustín : edicion bilingüe / Promovida por la Federación Agustiniana Española (FAE). - (Biblioteca de Autores Cristianos (BAC)). - Madrid: La Editoral Católica, 1946-... Lopende serie Latijn-Spaans. Ook online via http://www.augustinus.it/spagnolo/index.htm Eerdere delen verschenen onder de titel: Obras de San Agustin.

 

Top

 

kleiner A  -  A groter
Sitemap
29 Mei 2018