Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Webarchief > Artikelen > Wat kunnen wij leren van God?
zoeken
printen

Wat kunnen wij leren van God?

Mens, schaam je.
Neem een voorbeeld aan Gods zachtmoedigheid.   

 

Dat is de uitroep en de conclusie van Augustinus wanneer hij heeft uitgelegd hoeveel God voor ons gedaan heeft. Hij begint deze preek met groot inlevingsvermogen in onze drukke bezigheden: we zijn afgemat, we dragen teveel bezit met ons mee dat ook nog moet worden vergroot. We zijn uit op winst, we proberen ons te verheffen, ondanks het 'enorme gewicht van onze zonden'. Trots laat ons opzwellen. Zijn we goed bezig? Nee. 
God zal ons verkwikken, legt Augustinus uit, maar dan op een heel andere manier.
God verricht nog veel grotere werken. Maar dat wil God ons niet leren. 
Wat kunnen we leren van God? 
 

Wie is er nu niet afgemat in deze wereld? Kan iemand mij zeggen wie er niet afgemat is van het werken of van het piekeren? De arme is afgemat van het werken, de rijke van het piekeren. De arme is afgemat omdat hij streeft naar bezit, de rijke omdat hij streeft naar behoud. En omdat hij ook nog winst wil maken, is de rijke nog veel afgematter. Je draagt dus in feite je eigen last: de zonden waaronder je gebukt gaat. En toch probeer je je te verheffen, ondanks het enorme gewicht van de zonden. En je trots zwelt op, ook al ben je zwaar beladen.

Daarom zegt de Heer: 'Ik zal u verkwikken. Neem mijn juk op en leer van Mij.’

Wat kunnen we dan van U leren, Heer?
Wij weten dat U in het begin het Woord was,
en dat het Woord bij God was en dat het Woord God was.
Wij weten dat alles door U is gemaakt, het zichtbare en het onzichtbare.

Wat kunnen wij van U leren?
De hemel ophangen? De aarde vastzetten?
De zee uitspreiden? De lucht uitspannen?
Alle vier de elementen van de bijpassende wezens voorzien?
De tijdperken ordenen? De afwisseling in de jaargetijden aanbrengen?
Is dat wat wij van U kunnen leren?

Of wilt U ons misschien leren wat U op aarde hebt gedaan?
Wilt U ons dát leren?
Dan kunnen we van U leren hoe we melaatsen moeten reinigen,
hoe we demonen moeten uitdrijven, koortsen verjagen,
de golven van de zee tot bedaren brengen, doden tot leven wekken...

’Niets van dat alles’, zegt Hij.
Maar wat dan wel?
Zachtmoedigheid en nederigheid van hart.

Schaam je, trotse mens, schaam je voor God.
Het Woord van God zegt, 
God zegt,
de Eniggeborene zegt,
de Allerhoogste zegt:
’Leer van Mij dat ik zachtmoedig ben
en nederig van hart’.

Zijn hoge majesteit is afgedaald naar de nederigheid.
En dan durf jij, mens, je nog op te blazen?
Mens, kom tot jezelf,
breng jezelf terug tot de nederigheid van Christus
en blaas jezelf niet op tot je van trots uit elkaar barst.

 

Augustinus, sermo 70A,1 
in : Van aangezicht tot aangezicht : Preken over teksten uit het evangelie volgens Matteüs [sermones de scripturis 51-94] / Aurelius Augustinus ; vertaald door J. van Neer, M. Schrama, A. Tigchelaar, Ambo Amsterdam, 2004. - ISBN: 90-263-1890-1. Sermo 70A, p. 296-298

Deze preek werd door Lodewijk Dros in Trouw, De verdieping, vrijdag 19 mei 2006 p. 5 uitgeroepen tot mooiste preek aller tijden. Een preek van ruim 15 eeuwen oud! 


kleiner A  -  A groter
Sitemap
Van aangezicht tot aangezicht
Van aangezicht tot aangezicht: Preken over teksten uit het evangelie volgens Matteüs [sermones de scripturis 51-94] / Aurelius Augustinus; vertaald en van aantekeningen voorzien door Joost van Neer, Martijn Schrama en Anke Tigchelaar; ingeleid door Joost van Neer. - Budel: Damon, 2010.- 676 p. (2de gew. herdruk) Pb. - ISBN: 978-94-6036-181-4 € 40,00 lees verder
28 Januari 2021