Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Webarchief > Artikelen > C05 Bescheiden onthouden
zoeken
printen

C05 Bescheiden onthouden

Bescheiden onthouden:  vasten

 
[1] De tijd is weer aangebroken om u, geliefden in de heer, zoals ieder jaar aan te vuren en aan te sporen. Toegegeven, ook als zeg ík helemaal niets, deze tijd alleen al is voldoende om u aan te vuren en aan te sporen om u vuriger en geestdriftiger an anders te wijden aan het vasten, het bidden en het geven van aalmoezen. Mijn preek zal u daarbij nog helpen. Dan kan uw geest ook door het klaroengeschal van mijn stem zij krachten bundelen om zich teweer te stellen tegen de verlangens van het vlees. Laat uw vasten dus zonder ruzie zijn, zonder getier en bloedvergieten. Zo kunnen ook degenen die zich onder uw juk bevinden, de ontspanning ervaren, die een veilig gevoel geeft en weldadig is. Zo kan men een ongenadige strengheid beteugelen zonder de heilzame tucht te laten varen.

Wanneer u zich onthoudt van bepaalde spijzen om uw lichaam te bedwingen - ook al gaat het om eten dat is toegestaan - bedenk dan dat voor de reinen alles rein is. U hoeft niets als onrein te beschouwen, behalve dat wat door onbetrouwbaarheid bezoedeld is. De apostel Paulus zegt immers: \"Voor hen die besmet en onbetrouwbaar zijn, is niets rein.\" Maar wanneer gelovigen hun lichaam volkomen dienstbaar maken, komt al wat op het lichamelijk genot in mindering wordt gebracht, het geestelijke welzijn ten goede. En daarom moet u ervoor waken er niet op uit te zijn de ene dure spijs door de andere te vervangen, of - erger nog - op zoek te gaan naar spijzen zonder vlees, maar dan duurdere.
Wanneer u immers het lichaam tuchtigt en volkomen dienstbaar maakt, dient u het genot te matigen, niet te veranderen. Wat maakt het nu uit bij wat voor eten u het verwijt toegespeeld krijgt van onmatige begeerte? De begeerte van de Israëlieten is in geen geval alleen om het eten van vlees veroordeeld door de stem van God. Het ging toch ook om bepaalde vruchten van boom en veld. En Esau verloor zijn eerstgeboorterecht niet om een varkenspoot maar om linzensoep. Om maar te zwijgen over wat de Heer, toen Hij honger had, de verleider antwoordde, met name over het brood. De Heer was zeker niet zijn eigen vlees aan het temmen, alsof het opstandig zou zijn. Wel probeerde Hij ons in zijn barmhartigheid te laten zien wat wij bij dergelijke verleidingen moeten antwoorden.

Daarom, veelgeliefden, van welk voedsel u zich ook wilt onthouden, denk eraan dat u uw voornemen uitvoert met vrome bescheidenheid, en dat u niet op grond van een dwalende goddeloosheid veroordeelt wat God heeft geschapen.

Augustinus\' sermo 208,1 in : Als licht in het hart p. 60-61 Alle Publicaties 

kleiner A  -  A groter
Sitemap
Als licht in het hart
Als licht in het hart : Preken voor het liturgisch jaar (1) [ sermones de tempore] / Augustinus ; vertaald door Joost van Neer, Martijn Schrama OSA, Anke Tigchelaar en Paul Wammes; ingeleid en van aantekeningen voorzien door Martijn Schrama o.s.a. - Baarn: Ambo, 1996. - (Ambo-Klassiek). - p. 295. - ISBN : 90-263-1390-x. - lees verder
21 Mei 2019